اجاره ماشین در کیش

 

 

 

 

 

 
منو

هتل های کیش

Uncategorised

اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین در کیش - اجاره ماشین کیش - اجاره خودرو کیش

اجاره ماشین در کیش با مجوز رسمی از سازمان منطقه آزاد کیش - شرکت ساحل گشت کیش

برای مشاهده موجودی امروز اجاره ماشین در کیش و قیمت های به روز شده بر روی قسمت پایین کلیک کنید

لیست قیمت اجاره ماشین در کیش

 

اجاره مازرانی لاوانته در کیش

اجاره مازراتی لوانته در کیش
قیمت برای 24 ساعت:9.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 8.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره جگوار در کیش

اجاره جگوار در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 9.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 7.000.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره بنز CLS در کیش

اجاره بنز CLS  در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 5.400,000 تومان
قیمت با تخفیف: 5.200.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره شورلت تاهو در کیش

اجاره شورلت تاهو در کیش
قیمت برای 24 ساعت:5.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 4.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اینفینیتی FX35 درکیش

اجاره اینفینیتی FX35 در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 2.900,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2.800.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره نیسان Xtrail درکیش

اجاره نیسان Xtrail در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.900,000 تومان
قیمت با تخفیف: 1.800.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره استون مارتین در کیش

اجاره استون مارتین در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 15.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 14.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره BMW 740 درکیش

اجاره BMW 740  در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 7.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 5.000.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره پورش باکستر درکیش

اجاره پورش باکستر در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 12.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 10.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره تویوتا لندکروز در کیش

اجاره تویوتا لندکروز در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 6.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 5.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره تویوتا سکویا درکیش

اجاره تویوتا سکویا در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 6.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 5.000.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره لگسوس 570 LX در کیش

اجاره لگسوس 570 LX در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 7.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 6.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره بنز SLK در کیش

اجاره بنز SLK در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 6.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 4.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره مازراتی گرن توریسمو در کیش

اجاره مازراتی گرن توریسمو در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 15.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 10.000.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره بنز SLC درکیش

اجاره بنز SLC در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 6.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 4.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره پاترول در کیش

اجاره پاترول در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 10.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 9.900.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره پرادو در کیش

اجاره پرادو در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 2.500,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2.200.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک اسکالید درکیش

اجاره کادیلاک اسکالید در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 7.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 6.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک SRX در کیش

اجاره کادیلاک SRX در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.800,000 تومان
قیمت با تخفیف: 3.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک ATS در کیش

اجاره کادیلاک ATS در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2.900.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک اسکالاید درکیش

اجاره کادیلاک اسکالاید در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 7.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 6.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره دوج درانگو در کیش

اجاره دوج درانگو در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.800,000 تومان
قیمت با تخفیف: 3.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

 

اجاره BMW X6 در کیش

اجاره BMW X6 در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 6.500,000 تومان
قیمت با تخفیف: 4.000.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره پاجرو درکیش

اجاره پاجرو در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 2.500,000 تومان
قیمت با تخفیف: 1.900.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اف جی کروز درکیش

اجاره اف جی کروز NEW در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.500,000 تومان
قیمت با تخفیف: 3.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اسپرتیج درکیش

اجاره اسپورتیج NEW در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.450,000 تومان
قیمت با تخفیف: 1.350.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

 

اجاره رنو داستر درکیش

اجاره رنو داستر NEW در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 900.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

 

اجاره مازراتی درکیش

اجاره مازراتی کواتروپورته در کیش

قیمت برای 24 ساعت: 8.000.000 تومان
حجم موتور:

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

 

اجاره bmw درکیش

اجاره BMW Z4 در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.500.000 تومان
حجم موتور:
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره پورشه درکیش

اجاره پورشه پانامرا در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 6.500.000 تومان

حجم موتور:
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کامارو کیش

اجاره کامارو کوپه در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 2.000.000 تومان

حجم موتور: 3600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره موستانگ در کیش

کرایه موستانگ کروک در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 2.800.000 تومان

حجم موتور: 3700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره دوج چلنجر در کیش

اجاره دوج چلنجر در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.000.000 تومان

حجم موتور: 5700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین کروک در کیش nissan z

اجاره Nissan 370Z کروک در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 2.000.000 تومان

حجم موتور: V6 3700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک در کیش

اجاره کادیلاک CTS در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.000.000 تومان

حجم موتور: 4500
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کروت در کیش

اجاره کروت در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 9.000.000 تومان

حجم موتور: 6200
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره لینکولن MKZ در کیش

اجاره لینکولن MKZ در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 2.000.000 تومان

حجم موتور: 3600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره لامبورگینی در کیش

اجاره لامبورگینی در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 25.000.000 تومان

حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره بنز GLA در کیش

اجاره بنز GLA در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 4.200.000 تومان

حجم موتور: 5700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره رنجرور در کیش

اجاره ماشین رنجرور در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 5.500.000 تومان

حجم موتور: 3500
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره هامر در کیش

کرایه خودرو هامر در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.000.000

حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره آزرا در کیش

اجاره آزرا در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.350.000 تومان

حجم موتور: 3300
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره fj crouse در کیش

اجاره ماشین FJ در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.200.000 تومان

حجم موتور: 4000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اکلیپس در کیش

اجاره اکلیپس در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.000.000 تومان

حجم موتور: 2400
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کامارو کروک در کیش

اجاره خودرو کامارو کروک کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.500.000 تومان

حجم موتور: 3600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره دوج شارژر در کیش

اجاره دوج شارژر در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.600.000 تومان

حجم موتور: 3600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین موهاوی در کیش

اجاره ماشین موهاوی در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.400.000 تومان

حجم موتور: 3800
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین سورنتو در کیش

اجاره سورنتو در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.400.000 تومان

حجم موتور: 2000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین تاروس در کیش

اجاره خودرو تاروس در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.150.000 تومان

حجم موتور: 3500
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین کدنزا در کیش

اجاره کدنزا در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.150.000 تومان

حجم موتور: 3500
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره فورد ایدج در کیش

اجاره فورد ادج در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.350.000 تومان

حجم موتور: 2000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اچاره ماشین mini cooper در کیش

اجاره Mini Cooper در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 2.000.000 تومان

تنها مینی کوپر برای اجاره در کیش
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره سانتافه در کیش

اجاره خودرو سانتافه در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.500.000 تومان

حجم موتور: 2000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اپتیما در کیش

اجاره خودرو اپتیما در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.350.000 تومان

حجم موتور: 2700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره نیسان جوک در کیش

کرایه نیسان جوک در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 900.000 تومان

حجم موتور: 1600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره توسان در کیش

کرایه خودرو توسان در کیش
قیمت تومان: 1.300.000 برای 24 ساعت
حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره تویوتا کمری کیش

اجاره تویوتا کمری در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.200.000 تومان

حجم موتور: 2000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین مزدا در کیش

اجاره ماشین مزدا در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.150.000 تومان

حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اسپورتیج در کیش

کرایه اسپورتیج در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.100.000 تومان

اتاق قدیم ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۴
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره نسان سنترا در کیش

کرایه خودرو نیسان سنترا در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 850.000 تومان

حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین النترا کیش

اجاره النترا در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 950.000 تومان

اتاق ۲۰۱۱ یا ۲۰۱۳
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره لنسر در کیش

اجاره خودرو لنسر در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 500.000 تومان

اتاق ۲۰۰۷ موجود است!
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

 
  • اجاره لیموزین در کیش

    

   اجاره لیموزین در کیش

   رزرو کنید

  •  

   اجاره ون در کیش

   اجاره ون در کیش

   رزرو کنید

    

    

   اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین کیش-اجاره خودرو کیش-اجاره ماشین ارزان کیش-اجاره لامبورگینی در کیش-رنت ماشین کیش-اجاره اتوموبیل کیش-اجاره کامارو در کیش-اجاره موستانگ در کیش-اجاره ماشین کروک کیش

 

راهنمای اجاره ماشین در کیش

 

با توجه به اینکه کیش جزو مناطق آزاد است ، هنگامی که برای تفریح و گشت و گذار به کیش سفر می کنیم ، می توانیم یک خودروی لوکس مانند مازراتی ، لامبورگینی و ... کرایه کنیم و لذت سواری با خودروهای لوکس را تجربه کنیم. امروز در کیش آنلاین قصد داریم ، راهنمای اجاره ماشین در کیش را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. در ادامه با ما همراه باشید.

اجاره ماشین در کیش

همواره اجاره هر خودرو شرایط خاصی دارد ، بنابراین چنانچه قصد اجاره خودرو در کیش را دارید باید از شرایط آن آگاه شوید. قبل از هر چیز این نکته را خدمت شما اعلام کنیم که اجاره کردن خودروهای لوکس در مجموعه کیش آنلاین ، با شرایط مناسب و منصفانه ترین قیمت امکانپذیر می باشد. با توجه به اینکه جزیره کیش دارای مکان های تفریحی و زیبای زیادی می باشد ، با اجاره کردن خودرو می توانید لحظات خوش و هیجان انگیزی را در این جزیره تجربه کنید.

 

اما به هر حال ممکن است شما برای اجاره خودرو گران قیمت در کیش ، کمی نگرانی و دلهره داشته باشید ، همچنین از شرایط آن باخبر نباشید ، اما باید خدمت شما عرض کنم که به دلیل اینکه خیابانهای کیش زیاد شلوغ نیستند و با کمی احتیاط ، معمولا مشکل خاصی پیش نخواهد آمد. همچنین با خواندن این مقاله  ،می توانید از شرایط اجاره خودرو در این جزیره با خبر شوید.

 اجاره خودرو در کیش

چرا در کیش به خودرو نیاز داریم؟

 

این که شما بخواهید تفریح و گشت و گذار خود را در جزیره کیش ، با ماشین انجام دهید و یا پیاده ، اختیار با خودتان است ، اما با توجه به اینکه در جزیره کیش ، اماکن دیدنی و تفریحی فاصله زیادی از همدیگر دارند ، و همچنین هوا در آنجا گرمتر است ، پیشنهاد ما اجاره خودرو در کیش می باشد.

اجاره ماشین کیش

شرایط اجاره خودرو در کیش

 

·         داشتن کارت شناسایی معتبر و گواهینامه

 

اولین مورد که از الزامی ترین موارد است همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و گواهینامه رانندگی می باشد.

 

·         وجه نقد بابت ضمانت اجاره خودرو در کیش

 

مبلغ 5 میلیون تومان برای خودرو های سبک ، و مبلغ 7 یا 10 میلیون تومان برای ماشین های گرانقیمت باید بعنوان تضمین خسارات وارده احتمالی ، ارائه نمایید. پس از تحویل خودرو به شرکت توسط مشتری ، چک یا وجه ضمانت ، به مستاجر مسترد می شود.

نکته مهم اینکه قیمت مذکور برای ۲۴ ساعت از زمان تحویل خودرو می‌باشد. و مشتری چنانچه قصد دارد خودرو را برای مدت بیشتری در اختیار بگیرد ، می بایست هزینه آن را به صورت جداگانه پرداخت نماید. به عنوان مثال تعرفه اجاره خودرو BMW 740 در کیش برای ۲۴ ساعت ، ۵ میلیون تومان است.

لطفا قبل از واریز وجه برای اجاره ماشین در کیش ، با شرکت تماس گرفته و هماهنگی لازم را انجام دهید.

کیش آنلاین با داشتن سابقه ای درخشان در اجاره ماشین در کیش ، و همچنین داشتن مجوز رسمی ، از منطقه آزاد کیش و عضویت در گروه رنت کاران جزیره ، آماده ارائه خدمات به گردشگران عزیز می باشد.

 

نکات مهم در اجاره ماشین در کیش

 

به طور کلی اجاره ماشین در کیش کار سختی نمی باشد و جهت ثبت یک قرارداد اجاره خودرو ، رعایت چند نکته کوچک لازم و ضروری می باشد ، تا هنگام اجاره ماشین در کیش به هیچ مشکلی بر نخورید. در ادامه به معرفی چند نکته در این رابطه می پردازیم.

 

·         اعتبار سنجی و اعتبار شرکت

 

هنگامی که شما می‌خواهید یک ماشین را در کیش اجاره کنید ، شرکت های بسیار زیادی در این رابطه وجود دارند ، که خدمات را به صورت آنلاین به مشتریان ارائه می دهند. بنابراین شما لازم نیست وقت زیادی را برای انجام این کار بگذارید ، فقط کافی است که اعتبار شرکت را بسنجید. کیش آنلاین یکی از معتبرترین شرکت های اجاره ماشین در کیش می باشد ، که شما عزیزان بدون هیچ دغدغه‌ای ، می توانید ماشین دلخواه خود را اجاره کنید.

 

·         نوع ماشین های قابل اجاره

 

به طور کلی ماشین های اجاره ای در جزیره کیش شامل ماشینهای ون ، شاسی بلند ، لوکس ، کروک ، اسپرت و اقتصادی ارائه می‌شوند‌. و معمولاً کمترین زمانی که میتوانید آنها را اجاره کنید ، ۲۴ ساعت می باشد.

 

·         هزینه اجاره ماشین در کیش

 

بدیهی است که هر چقدر ماشین لوکس تر باشد هزینه اجاره آن بالاتر می رود ، همچنین طبیعی است که ، هر چقدر قیمت ماشین اجاره ای بالاتر باشد ، مبلغ ودیعه ماشین هم بالاتر می رود. معمولا گرانترین مبلغ اجاره و ودیعه خودرو در جزیره کیش ، متعلق به ماشین مازاراتی و لامبورگینی است. کیش آنلاین به عنوان یکی از معتبرترین و منصف ترین شرکت های اجاره ماشین در کیش ، خودروهای لوکس را با مناسب ترین تعرفه در خدمت شما عزیزان قرار می دهد. شما با اجاره ماشین از کیش آنلاین ، با خیال آسوده می توانید از خودروهای لوکس این مجموعه استفاده کنید و بابت برگشت ودیعه ، یا چک خود ، هیچ دغدغه‌ای نخواهید داشت.

 

·         مسئولیت وارد آمدن خسارت به خودرو به عهده چه کسی است؟

 

به این نکته توجه داشته باشید که ، هزینه خسارت احتمالی وارد آمده به خودرو ، به عهده فرد اجاره کننده می باشد. یعنی اگر در مدتی که خودرو در اختیار فرد اجاره کننده می باشد ، خسارتی به آن وارد شود ، آن شخص می‌بایست هزینه خسارت را پرداخت نماید. ناگفته نماند که خسارات ناشی از فرسودگی ماشین ، به عهده اجاره کننده نمی باشد.

 

نکاتی که باید پس از اجاره ماشین در کیش به آن توجه کنیم

 

بعد از اینکه در کیش یک ماشین اجاره کردید ، توجه داشته باشید که تعدادی از قوانین رانندگی در جزیره کیش ، نسبت به سایر شهرهای ایران متفاوت می باشد. در کیش هیچ چراغ قرمزی وجود ندارد و بجز مواقع ضروری ، بوق زدن در این جزیره جرم به حساب می آید. همچنین اگر ظاهر خودرو شما کثیف باشد ، ممکن است جریمه شوید. برای اطلاع دقیق از قوانین رانندگی در جزیره کیش ، می توانید یک نگاهی به سفرنامه های کیش بیندازید ، یا از تجربه دیگر مسافران که قبلاً به کیش سفر کرده اند استفاده کنید.

 

مشکلات احتمالی اجاره ماشین در کیش

 

چنانچه شما برای اجاره ماشین در کیش ، نکات بالا را رعایت کنید و از شرکت معتبری ماشین اجاره کنید ، معمولا به مشکل خاصی بر نمی خورید، به راحتی می توانید ماشین را اجاره کنید و پس از اتمام مدت قرارداد ، چک یا وجه ضمانت خود را دریافت کرده و ماشین را تحویل دهید. اما گاهی می‌بینیم که برخی مسافران ، که از مکانهای متفرقه و غیرمجاز خودرو اجاره می کنند ، هنگام دریافت کامل ودیعه ماشین به مشکل بر میخورند. به همین دلیل ما پیشنهاد می کنیم که حتما از شرکتهای معتبر مانند کیش آنلاین ، ماشین دلخواه خود را اجاره کنید. در کل می‌توان گفت در جزیره کیش یکی از تفریحات محبوب اجاره کردن ماشین می باشد ، که می‌توان لذت سواری با خودروهای لوکس را ، در این منطقه آزاد تجربه کرد.

 

جمع بندی :

 

در مطلب بالا به مهمترین نکات اجاره ماشین در کیش، و همچنین مدارک لازم جهت انجام این کار پرداختیم. از آنجایی که مکان های تفریحی کیش فراوان است و از مناطق آزاد کشور نیز می باشد و فاصله بین مکان های تفریخی و دیدنی آن زیاد است ، اجاره کردن ماشین در این جزیره ، میتواند لذت تفریح ما را بیشتر کند. عنوان کردیم که اجاره ماشین در کیش کار سختی نیست و تنها با داشتن گواهینامه رانندگی ، کارت شناسایی معتبر ، همچنین صدور چک و یا وجه نقد ، برای پوشش دادن خسارات احتمالی به خودرو ، می توانید ماشین دلخواه خود را در جزیره کیش اجاره کنید. به صورت اکید توضیح دادیم که حتماً ماشین دلخواه خود را ، از شرکت های معتبر اجاره خودرو در کیش تهیه کنید ، تا در هنگام اجاره ماشین به مشکل برنخورید.

در پایان به شما عزیزان و گردشگران جزیره کیش توصیه می کنیم از خدمات کیش آنلاین ، که یک شرکت معتبر در زمینه اجاره ماشین می باشد استفاده کنید. مجموعه کیش آنلاین با داشتن ماشین های متنوع جهت اجاره این امکان را برای شما عزیزان فراهم کرده که بتوانید با تعرفه مناسب ، گشت و گذار در جزیره زیبای کیش را با خودروی لوکس انجام دهید و از تفریح در این جزیره زیبا لذت ببرید.

 

سفری خاطره‌انگیز با اجاره ماشین در کیش

تصور کنید به‌محض اینکه همراه با عزیزانتان از هواپیما خارج می‌شوید، ماشین لوکس و زیبایی با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی در انتظارتان باشد. چه چیزی لذت‌بخش‌تر از آن است که با اجاره ماشین در کیش، لحظات شاد و به‌یادماندنی را به همسر و فرزندان خود هدیه کنیم؟

با اجاره ماشین در کیش، علاوه بر اینکه سفر خود را به یکی از زیباترین سفرهای عمرتان تبدیل می‌کنید، خودتان را از هزینه‌های گزاف کرایه تاکسی‌ها نیز رها می‌کنید. با اجاره ماشین در کیش به‌آسانی می‌توانید در خیابان‌های این جزیره زیبا گشت بزنید، به مراکز خرید دسترسی داشته باشید و هر چقدر دوست دارید تفریح کنید.

سایت کیش آنلاین، ارائه‌دهنده انواع خدمات رفاهی و تفریحی در جزیره زیبای کیش با مجوز رسمی از سازمان منطقه آزاد کیش، فرصت استثنائی اجاره ماشین با مقرون‌به‌صرفه‌ترین هزینه را برای تمامی مسافران عزیز فراهم کرده است. اگر می‌خواهید ماشین لوکس و زیبایتان را در فرودگاه تحویل بگیرید، تنها کافی است هماهنگی‌های لازم را انجام دهید و مابقی کار را به کیش آنلاین بسپارید.

با اجاره ماشین در کیش، آن‌هم با تخفیف‌های ویژه و با حداقل قیمت ممکن، می‌توانید لبخند شادی و رضایت را بر لب‌های خانواده و عزیزان خود بنشانید. کیش آنلاین علاوه بر اجاره ماشین در کیش، خدمات بی‌نظیر دیگری همچون اجاره لیموزین در کیش و اجاره قایق در کیش را نیز ارائه می‌دهد که در ادامه به آن‌ها نیز می‌پردازیم.

 

تنها آژانس هواپیمایی در کیش دارای شرکت رنت کار با مجوز رسمی از سازمان منطقه آزاد کیش(ساحل گشت کیش)

اجاره ماشین در کیش توسط رنت کار ساحل گشت

 

کیش شهرک صدف بازار شارستان طبقه همکف واحد17

  • اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین کیش-اجاره خودرو کیش-اجاره ماشین ارزان کیش-اجاره لامبورگینی در کیش-رنت ماشین کیش-اجاره اتوموبیل کیش-اجاره کامارو در کیش-اجاره لامبورگینی در کیش-اجاره بنز در کیش-اجاره مازراتی در کیش-اجاره هامر در کیش-رنت ماشین در کیش-h[hni lhadk vn ;da-اجاره خودرو در کیش-اجاره اتوموبیل در کیش-کرایه ماشین در کیش- قیمت اجاره ماشین در کیش-ارزانترین اجاره ماشین در کیش-گرانترین اجاره ماشین در کیش-اجاره موستانگ در کیش-ارزانترین اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین کروک کیش,ارزان ترین اجاره ماشین در کیش,اجاره بنز در کیش-بهترین شرکت اجاره خودرو در کیش اجاره ماشین 7 نفره کیش - پیج اجاره ماشین در کیش - پیج اینستاگرام اجاره ماشین در کیش - پیج اینستا اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین در کیش 1401 - اجاره ماشین کیش ۱۴۰۱ - اجاره خودرو 1401 - پیج اجاره ماشین در کیش - rental car instagram page - اینستاگرام اجاره ماشین در کیش

تا60% تخفیف
تا60% تخفیف اجاره
تخفیف اجاره
When: -
Where: مرکز اجاره کیش
بازار شارستان
کیش
واحد 77

بخش هتل‌های کیش آنلاین

Great Docs and Support با کیش آنلاین هتل مورد نظر خود را در داخل ویا خارج از کشور رزرو نمایید.

رزرو کنید...

بخش تورهای کیش آنلاین

Great Docs and Support با کیش آنلاین تور مورد نظر خود را در داخل ویا خارج از کشور رزرو نمایید.

رزرو کنید...

بخش بلیط هواپیمای کیش آنلاین

Great Docs and Supportکیش آنلاین بزرگترین مرجع بلیط هواپیما داخلی و خارجی

رزرو کنید...