خدمات VIP

 

 

 

 

 

منو

اجاره ماشین در کیش | تا۵۰٪ تخفیف اجاره خودرو در کیش | بدون نیاز به چک برای اجاره ماشین | رنت ماشین در کیش

اجاره ماشین در کیش - اجاره ماشین کیش - اجاره خودرو کیش

اجاره ماشین در کیش با مجوز رسمی از سازمان منطقه آزاد کیش - شرکت ساحل گشت کیش

برای مشاهده موجودی امروز اجاره ماشین در کیش و قیمت های به روز شده بر روی قسمت پایین کلیک کنید

لیست قیمت اجاره ماشین در کیش

 

اجاره مازرانی لاوانته در کیش

اجاره مازراتی لوانته در کیش
قیمت برای 24 ساعت:9.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 8.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره جگوار در کیش

اجاره جگوار در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 9.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 7.000.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره بنز CLS در کیش

اجاره بنز CLS  در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 6.400,000 تومان
قیمت با تخفیف: 5.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره شورلت تاهو در کیش

اجاره شورلت تاهو در کیش
قیمت برای 24 ساعت:5.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 4.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اینفینیتی FX35 درکیش

اجاره اینفینیتی FX35 در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.900,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2.800.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره نیسان Xtrail درکیش

اجاره نیسان Xtrail در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 2.900,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2.200.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره استون مارتین در کیش

اجاره استون مارتین در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 15.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 14.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره BMW 740 درکیش

اجاره BMW 740  در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 7.500,000 تومان
قیمت با تخفیف: 7.000.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره پورش باکستر درکیش

اجاره پورش باکستر در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 12.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 10.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره تویوتا لندکروز در کیش

اجاره تویوتا لندکروز در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 11.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 10.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره تویوتا سکویا درکیش

اجاره تویوتا سکویا در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 10.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 9.500.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره لگسوس 570 LX در کیش

اجاره لگسوس 570 LX در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 7.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 6.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره بنز SLK در کیش

اجاره بنز SLK در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 6.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 5.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره مازراتی گرن توریسمو در کیش

اجاره مازراتی گرن توریسمو در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 15.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 10.000.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره بنز SLC درکیش

اجاره بنز SLC در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 6.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 5.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره پاترول در کیش

اجاره پاترول در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 13.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 11.900.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره پرادو در کیش

اجاره پرادو در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 4.900,000 تومان
قیمت با تخفیف: 3.500.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک اسکالید درکیش

اجاره کادیلاک اسکالید در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 7.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 6.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک SRX در کیش

اجاره کادیلاک SRX در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 4.800,000 تومان
قیمت با تخفیف: 3.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک ATS در کیش

اجاره کادیلاک ATS در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2.900.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک اسکالاید درکیش

اجاره کادیلاک اسکالاید در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 7.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 6.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره دوج درانگو در کیش

اجاره دوج درانگو در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 4.800,000 تومان
قیمت با تخفیف: 3.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

 

اجاره BMW X6 در کیش

اجاره BMW X6 در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 6.500,000 تومان
قیمت با تخفیف: 5.500.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره پاجرو درکیش

اجاره پاجرو در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.500,000 تومان
قیمت با تخفیف: 3.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اف جی کروز درکیش

اجاره اف جی کروز در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 4.900,000 تومان
قیمت با تخفیف: 4.000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اسپرتیج درکیش

اجاره اسپورتیج در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.900,000 تومان
قیمت با تخفیف: 1.800.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

 

اجاره رنو داستر درکیش

اجاره رنو داستر NEW در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.500,000 تومان
قیمت با تخفیف: 1.400.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

 

اجاره مازراتی درکیش

اجاره مازراتی کواتروپورته در کیش

قیمت برای 24 ساعت: 8.000.000 تومان
حجم موتور:

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

 

اجاره bmw درکیش

اجاره BMW Z4 در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.500.000 تومان
حجم موتور:
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره پورشه درکیش

اجاره پورشه پانامرا در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 6.500.000 تومان

حجم موتور:
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کامارو کیش

اجاره کامارو کوپه در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 2.500.000 تومان

حجم موتور: 3600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره موستانگ در کیش

کرایه موستانگ کروک در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.500.000 تومان

حجم موتور: 3700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره دوج چلنجر در کیش

اجاره دوج چلنجر در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.900.000 تومان

حجم موتور: 5700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین کروک در کیش nissan z

اجاره Nissan 370Z کروک در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 2.500.000 تومان

حجم موتور: V6 3700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک در کیش

اجاره کادیلاک CTS در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.000.000 تومان

حجم موتور: 4500
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کروت در کیش

اجاره کروت در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 10.000.000 تومان

حجم موتور: 6200
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره لینکولن MKZ در کیش

اجاره لینکولن MKZ در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.500.000 تومان

حجم موتور: 3600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره لامبورگینی در کیش

اجاره لامبورگینی در کیش
قیمت با راننده برای 1 ساعت: 9.000.000 تومان

حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره بنز GLA در کیش

اجاره بنز GLA در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 5.200.000 تومان

حجم موتور: 5700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره رنجرور در کیش

اجاره ماشین رنجرور در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 6.500.000 تومان

حجم موتور: 3500
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره هامر در کیش

کرایه خودرو هامر در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.000.000

حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره آزرا در کیش

اجاره آزرا در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.800.000 تومان

حجم موتور: 3300
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره fj crouse در کیش

اجاره ماشین FJ در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 4.000.000 تومان

حجم موتور: 4000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اکلیپس در کیش

اجاره اکلیپس در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.400.000 تومان

حجم موتور: 2400
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کامارو کروک در کیش

اجاره خودرو کامارو کروک کیش
قیمت برای 24 ساعت: 4.000.000 تومان

حجم موتور: 3600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره دوج شارژر در کیش

اجاره دوج شارژر در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.900.000 تومان

حجم موتور: 3600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین موهاوی در کیش

اجاره ماشین موهاوی در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.600.000 تومان

حجم موتور: 3800
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین سورنتو در کیش

اجاره سورنتو در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.800.000 تومان

حجم موتور: 2000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین تاروس در کیش

اجاره خودرو تاروس در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 2.400.000 تومان

حجم موتور: 3500
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین کدنزا در کیش

اجاره کدنزا در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.500.000 تومان

حجم موتور: 3500
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره فورد ایدج در کیش

اجاره فورد ادج در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.800.000 تومان

حجم موتور: 2000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اچاره ماشین mini cooper در کیش

اجاره Mini Cooper در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 3.000.000 تومان

تنها مینی کوپر برای اجاره در کیش
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره سانتافه در کیش

اجاره خودرو سانتافه در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 2.000.000 تومان

حجم موتور: 2000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اپتیما در کیش

اجاره خودرو اپتیما در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.800.000 تومان

حجم موتور: 2700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره نیسان جوک در کیش

کرایه نیسان جوک در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.400.000 تومان

حجم موتور: 1600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره توسان در کیش

کرایه خودرو توسان در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.800.000 تومان
حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره تویوتا کمری کیش

اجاره تویوتا کمری در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.500.000 تومان

حجم موتور: 2000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین مزدا در کیش

اجاره ماشین مزدا 6 در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.900.000 تومان

حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اسپورتیج در کیش

کرایه اسپورتیج در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.500.000 تومان

اتاق قدیم ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۴
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره نسان سنترا در کیش

کرایه خودرو نیسان سنترا در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.200.000 تومان

حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین النترا کیش

اجاره النترا در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 1.400.000 تومان

اتاق ۲۰۱۱ یا ۲۰۱۳
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره لنسر در کیش

اجاره خودرو لنسر در کیش
قیمت برای 24 ساعت: 900.000 تومان

اتاق ۲۰۰۷ موجود است!
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

 
  • اجاره لیموزین در کیش

    

   اجاره لیموزین در کیش

   رزرو کنید

  •  

   اجاره ون در کیش

   اجاره ون در کیش

   رزرو کنید

    

    

   اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین کیش-اجاره خودرو کیش-اجاره ماشین ارزان کیش-اجاره لامبورگینی در کیش-رنت ماشین کیش-اجاره اتوموبیل کیش-اجاره کامارو در کیش-اجاره موستانگ در کیش-اجاره ماشین کروک کیش

 

راهنمای اجاره ماشین در کیش

 

با توجه به اینکه کیش جزو مناطق آزاد است ، هنگامی که برای تفریح و گشت و گذار به کیش سفر می کنیم ، می توانیم یک خودروی لوکس مانند مازراتی ، لامبورگینی و ... کرایه کنیم و لذت سواری با خودروهای لوکس را تجربه کنیم. امروز در کیش آنلاین قصد داریم ، راهنمای اجاره ماشین در کیش را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. در ادامه با ما همراه باشید.

اجاره ماشین در کیش

همواره اجاره هر خودرو شرایط خاصی دارد ، بنابراین چنانچه قصد اجاره خودرو در کیش را دارید باید از شرایط آن آگاه شوید. قبل از هر چیز این نکته را خدمت شما اعلام کنیم که اجاره کردن خودروهای لوکس در مجموعه کیش آنلاین ، با شرایط مناسب و منصفانه ترین قیمت امکانپذیر می باشد. با توجه به اینکه جزیره کیش دارای مکان های تفریحی و زیبای زیادی می باشد ، با اجاره کردن خودرو می توانید لحظات خوش و هیجان انگیزی را در این جزیره تجربه کنید.

 

اما به هر حال ممکن است شما برای اجاره خودرو گران قیمت در کیش ، کمی نگرانی و دلهره داشته باشید ، همچنین از شرایط آن باخبر نباشید ، اما باید خدمت شما عرض کنم که به دلیل اینکه خیابانهای کیش زیاد شلوغ نیستند و با کمی احتیاط ، معمولا مشکل خاصی پیش نخواهد آمد. همچنین با خواندن این مقاله  ،می توانید از شرایط اجاره خودرو در این جزیره با خبر شوید.

 اجاره خودرو در کیش

چرا در کیش به خودرو نیاز داریم؟

 

این که شما بخواهید تفریح و گشت و گذار خود را در جزیره کیش ، با ماشین انجام دهید و یا پیاده ، اختیار با خودتان است ، اما با توجه به اینکه در جزیره کیش ، اماکن دیدنی و تفریحی فاصله زیادی از همدیگر دارند ، و همچنین هوا در آنجا گرمتر است ، پیشنهاد ما اجاره خودرو در کیش می باشد.

اجاره ماشین کیش

شرایط اجاره خودرو در کیش

 

·         داشتن کارت شناسایی معتبر و گواهینامه

 

اولین مورد که از الزامی ترین موارد است همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و گواهینامه رانندگی می باشد.

 

·         وجه نقد بابت ضمانت اجاره خودرو در کیش

 

مبلغ 5 میلیون تومان برای خودرو های سبک ، و مبلغ 7 یا 10 میلیون تومان برای ماشین های گرانقیمت باید بعنوان تضمین خسارات وارده احتمالی ، ارائه نمایید. پس از تحویل خودرو به شرکت توسط مشتری ، چک یا وجه ضمانت ، به مستاجر مسترد می شود.

نکته مهم اینکه قیمت مذکور برای ۲۴ ساعت از زمان تحویل خودرو می‌باشد. و مشتری چنانچه قصد دارد خودرو را برای مدت بیشتری در اختیار بگیرد ، می بایست هزینه آن را به صورت جداگانه پرداخت نماید. به عنوان مثال تعرفه اجاره خودرو BMW 740 در کیش برای ۲۴ ساعت ، ۵ میلیون تومان است.

لطفا قبل از واریز وجه برای اجاره ماشین در کیش ، با شرکت تماس گرفته و هماهنگی لازم را انجام دهید.

کیش آنلاین با داشتن سابقه ای درخشان در اجاره ماشین در کیش ، و همچنین داشتن مجوز رسمی ، از منطقه آزاد کیش و عضویت در گروه رنت کاران جزیره ، آماده ارائه خدمات به گردشگران عزیز می باشد.

 

نکات مهم در اجاره ماشین در کیش

 

به طور کلی اجاره ماشین در کیش کار سختی نمی باشد و جهت ثبت یک قرارداد اجاره خودرو ، رعایت چند نکته کوچک لازم و ضروری می باشد ، تا هنگام اجاره ماشین در کیش به هیچ مشکلی بر نخورید. در ادامه به معرفی چند نکته در این رابطه می پردازیم.

 

·         اعتبار سنجی و اعتبار شرکت

 

هنگامی که شما می‌خواهید یک ماشین را در کیش اجاره کنید ، شرکت های بسیار زیادی در این رابطه وجود دارند ، که خدمات را به صورت آنلاین به مشتریان ارائه می دهند. بنابراین شما لازم نیست وقت زیادی را برای انجام این کار بگذارید ، فقط کافی است که اعتبار شرکت را بسنجید. کیش آنلاین یکی از معتبرترین شرکت های اجاره ماشین در کیش می باشد ، که شما عزیزان بدون هیچ دغدغه‌ای ، می توانید ماشین دلخواه خود را اجاره کنید.

 

·         نوع ماشین های قابل اجاره

 

به طور کلی ماشین های اجاره ای در جزیره کیش شامل ماشینهای ون ، شاسی بلند ، لوکس ، کروک ، اسپرت و اقتصادی ارائه می‌شوند‌. و معمولاً کمترین زمانی که میتوانید آنها را اجاره کنید ، ۲۴ ساعت می باشد.

 

·         هزینه اجاره ماشین در کیش

 

بدیهی است که هر چقدر ماشین لوکس تر باشد هزینه اجاره آن بالاتر می رود ، همچنین طبیعی است که ، هر چقدر قیمت ماشین اجاره ای بالاتر باشد ، مبلغ ودیعه ماشین هم بالاتر می رود. معمولا گرانترین مبلغ اجاره و ودیعه خودرو در جزیره کیش ، متعلق به ماشین مازاراتی و لامبورگینی است. کیش آنلاین به عنوان یکی از معتبرترین و منصف ترین شرکت های اجاره ماشین در کیش ، خودروهای لوکس را با مناسب ترین تعرفه در خدمت شما عزیزان قرار می دهد. شما با اجاره ماشین از کیش آنلاین ، با خیال آسوده می توانید از خودروهای لوکس این مجموعه استفاده کنید و بابت برگشت ودیعه ، یا چک خود ، هیچ دغدغه‌ای نخواهید داشت.

 

·         مسئولیت وارد آمدن خسارت به خودرو به عهده چه کسی است؟

 

به این نکته توجه داشته باشید که ، هزینه خسارت احتمالی وارد آمده به خودرو ، به عهده فرد اجاره کننده می باشد. یعنی اگر در مدتی که خودرو در اختیار فرد اجاره کننده می باشد ، خسارتی به آن وارد شود ، آن شخص می‌بایست هزینه خسارت را پرداخت نماید. ناگفته نماند که خسارات ناشی از فرسودگی ماشین ، به عهده اجاره کننده نمی باشد.

 

نکاتی که باید پس از اجاره ماشین در کیش به آن توجه کنیم

 

بعد از اینکه در کیش یک ماشین اجاره کردید ، توجه داشته باشید که تعدادی از قوانین رانندگی در جزیره کیش ، نسبت به سایر شهرهای ایران متفاوت می باشد. در کیش هیچ چراغ قرمزی وجود ندارد و بجز مواقع ضروری ، بوق زدن در این جزیره جرم به حساب می آید. همچنین اگر ظاهر خودرو شما کثیف باشد ، ممکن است جریمه شوید. برای اطلاع دقیق از قوانین رانندگی در جزیره کیش ، می توانید یک نگاهی به سفرنامه های کیش بیندازید ، یا از تجربه دیگر مسافران که قبلاً به کیش سفر کرده اند استفاده کنید.

 

مشکلات احتمالی اجاره ماشین در کیش

 

چنانچه شما برای اجاره ماشین در کیش ، نکات بالا را رعایت کنید و از شرکت معتبری ماشین اجاره کنید ، معمولا به مشکل خاصی بر نمی خورید، به راحتی می توانید ماشین را اجاره کنید و پس از اتمام مدت قرارداد ، چک یا وجه ضمانت خود را دریافت کرده و ماشین را تحویل دهید. اما گاهی می‌بینیم که برخی مسافران ، که از مکانهای متفرقه و غیرمجاز خودرو اجاره می کنند ، هنگام دریافت کامل ودیعه ماشین به مشکل بر میخورند. به همین دلیل ما پیشنهاد می کنیم که حتما از شرکتهای معتبر مانند کیش آنلاین ، ماشین دلخواه خود را اجاره کنید. در کل می‌توان گفت در جزیره کیش یکی از تفریحات محبوب اجاره کردن ماشین می باشد ، که می‌توان لذت سواری با خودروهای لوکس را ، در این منطقه آزاد تجربه کرد.

 

جمع بندی :

 

در مطلب بالا به مهمترین نکات اجاره ماشین در کیش، و همچنین مدارک لازم جهت انجام این کار پرداختیم. از آنجایی که مکان های تفریحی کیش فراوان است و از مناطق آزاد کشور نیز می باشد و فاصله بین مکان های تفریخی و دیدنی آن زیاد است ، اجاره کردن ماشین در این جزیره ، میتواند لذت تفریح ما را بیشتر کند. عنوان کردیم که اجاره ماشین در کیش کار سختی نیست و تنها با داشتن گواهینامه رانندگی ، کارت شناسایی معتبر ، همچنین صدور چک و یا وجه نقد ، برای پوشش دادن خسارات احتمالی به خودرو ، می توانید ماشین دلخواه خود را در جزیره کیش اجاره کنید. به صورت اکید توضیح دادیم که حتماً ماشین دلخواه خود را ، از شرکت های معتبر اجاره خودرو در کیش تهیه کنید ، تا در هنگام اجاره ماشین به مشکل برنخورید.

در پایان به شما عزیزان و گردشگران جزیره کیش توصیه می کنیم از خدمات کیش آنلاین ، که یک شرکت معتبر در زمینه اجاره ماشین می باشد استفاده کنید. مجموعه کیش آنلاین با داشتن ماشین های متنوع جهت اجاره این امکان را برای شما عزیزان فراهم کرده که بتوانید با تعرفه مناسب ، گشت و گذار در جزیره زیبای کیش را با خودروی لوکس انجام دهید و از تفریح در این جزیره زیبا لذت ببرید.

 

سفری خاطره‌انگیز با اجاره ماشین در کیش

تصور کنید به‌محض اینکه همراه با عزیزانتان از هواپیما خارج می‌شوید، ماشین لوکس و زیبایی با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی در انتظارتان باشد. چه چیزی لذت‌بخش‌تر از آن است که با اجاره ماشین در کیش، لحظات شاد و به‌یادماندنی را به همسر و فرزندان خود هدیه کنیم؟

با اجاره ماشین در کیش، علاوه بر اینکه سفر خود را به یکی از زیباترین سفرهای عمرتان تبدیل می‌کنید، خودتان را از هزینه‌های گزاف کرایه تاکسی‌ها نیز رها می‌کنید. با اجاره ماشین در کیش به‌آسانی می‌توانید در خیابان‌های این جزیره زیبا گشت بزنید، به مراکز خرید دسترسی داشته باشید و هر چقدر دوست دارید تفریح کنید.

سایت کیش آنلاین، ارائه‌دهنده انواع خدمات رفاهی و تفریحی در جزیره زیبای کیش با مجوز رسمی از سازمان منطقه آزاد کیش، فرصت استثنائی اجاره ماشین با مقرون‌به‌صرفه‌ترین هزینه را برای تمامی مسافران عزیز فراهم کرده است. اگر می‌خواهید ماشین لوکس و زیبایتان را در فرودگاه تحویل بگیرید، تنها کافی است هماهنگی‌های لازم را انجام دهید و مابقی کار را به کیش آنلاین بسپارید.

با اجاره ماشین در کیش، آن‌هم با تخفیف‌های ویژه و با حداقل قیمت ممکن، می‌توانید لبخند شادی و رضایت را بر لب‌های خانواده و عزیزان خود بنشانید. کیش آنلاین علاوه بر اجاره ماشین در کیش، خدمات بی‌نظیر دیگری همچون اجاره لیموزین در کیش و اجاره قایق در کیش را نیز ارائه می‌دهد که در ادامه به آن‌ها نیز می‌پردازیم.

 

تنها آژانس هواپیمایی در کیش دارای شرکت رنت کار با مجوز رسمی از سازمان منطقه آزاد کیش(ساحل گشت کیش)

اجاره ماشین در کیش توسط رنت کار ساحل گشت

 

کیش شهرک صدف بازار شارستان طبقه همکف واحد17

  • اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین کیش-اجاره خودرو کیش-اجاره ماشین ارزان کیش-اجاره لامبورگینی در کیش-رنت ماشین کیش-اجاره اتوموبیل کیش-اجاره کامارو در کیش-اجاره لامبورگینی در کیش-اجاره بنز در کیش-اجاره مازراتی در کیش-اجاره هامر در کیش-رنت ماشین در کیش-h[hni lhadk vn ;da-اجاره خودرو در کیش-اجاره اتوموبیل در کیش-کرایه ماشین در کیش- قیمت اجاره ماشین در کیش-ارزانترین اجاره ماشین در کیش-گرانترین اجاره ماشین در کیش-اجاره موستانگ در کیش-ارزانترین اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین کروک کیش,ارزان ترین اجاره ماشین در کیش,اجاره بنز در کیش-بهترین شرکت اجاره خودرو در کیش اجاره ماشین 7 نفره کیش - پیج اجاره ماشین در کیش - پیج اینستاگرام اجاره ماشین در کیش - پیج اینستا اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین در کیش 1403 - اجاره ماشین کیش ۱۴۰۳ - اجاره خودرو 1403 - پیج اجاره ماشین در کیش - rental car instagram page - اینستاگرام اجاره ماشین در کیش

دیدگاه‌ها  

+414 # پاسخ: اجاره ماشین در کیششیرین 1393-01-13 15:40
اجاره ماشین در کیش واقعا لازمه,اگر بخوای اون همه زیبایی در کیش را توی چند روز ببینی,حتما یک ماشین خووووب می‌خوای :P
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+275 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشsasy 1395-09-16 15:11
movafegham bahat eyvala dari
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+325 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشرضا 1393-01-13 15:51
به نقل از شیرین:
اجاره ماشین در کیش واقعا لازمه,اگر بخوای اون همه زیبایی در کیش را توی چند روز ببینی,حتما یک ماشین خووووب می‌خوای :P

ماشین خوب در کیش یعنی کامارو SS :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+288 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشنیما 1393-01-20 14:36
به نقل از رضا:
ماشین خوب در کیش یعنی کامارو SS :lol:

به نقل از رضا:
ماشین خوب در کیش یعنی کامارو SS :lol:

شنیدم لومینا هم اومده برای رنت خودرو . یکی دوستام داشت خیلی خوبههههه....
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+228 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحمدامین 1396-02-01 16:22
عزیزم ماشین خوب تو کیش فورد موستانگ
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+210 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشعلی 1397-07-21 12:08
فقط دوج ۱۹۶۸
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+258 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسحر 1393-01-13 15:57
سلام بچه ها,من دارم میرم کیش,می خوام ماشین رنت کنم,بنظرتون چه ماشینی بگیرم خوبه؟ نهایتش 200 تومان می خوام هزینه کنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+243 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشعلی 1393-01-15 21:09
دوج
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+218 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmehran 1394-09-12 15:13
من چارجر 2012 گرفتم فورد آدم گرفتم ولی دوج چارجر واقعا فوق العاده بود پیشنهاد می کنم بگیری
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+201 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmehran 1394-09-12 15:15
کامارو کروک بهتره برو 2014 شو ببین
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+195 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشپارس دیهیم کیش 1396-02-26 12:43
دوج چارجر بگیر البته برای جدیدش باید کمی بیشتر هزینه کنی ولی واقعا ارزشش رو داره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
-84 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسارا 1393-04-11 18:36
سحر خانم نیسان جوک عالیه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+177 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشعلی 1393-09-19 00:33
اسپرتج
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
-59 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشنلی 1394-11-12 01:13
با 200 تومان میتونی یه ژیان اجاره کنید :P
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+51 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشناشناس 1400-02-23 16:33
سلام دوست عزیز. ماشین ۲۴ ساعته ۲۰۰ هزار تومان اصلا نیست زیر ۴۰۰ هزار تومان نیست . همون ۳۰۰ هزار تومان لنسر خوبه. لیموزین ۲ تومان هم هست اما ساعتی ۲ تومان. :lol: :lol: 8) 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+29 # پرایدمهدی 1400-10-30 17:39
فقط پراید میتونی با ۲۰۰ تومن :lol: :lol: :lol: :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+194 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامید 1393-01-31 15:45
ببینم رنت این ماشینا بره چند روزه وروزی چهقدر?
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+244 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشساسان 1393-03-11 23:20
سلام با شیرین کاملا موافقم
مجردی 5 نفری برای اولین بار رفتیم کیش
شب اول از خونه بیرون نمیومدیم احساسه زیر فقر داشتیم تا اینکه.... :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+218 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشحسام 1393-03-12 01:29
كسي تا حالا تو كيش بنتلي هم ديده ? اگر هم هست کجا می شه رنت کرد و چقدر ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+190 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشاکبر 1393-09-06 20:42
نه من که تا حالا ندیدم اما جدیدا یه لامبورگینی آوانتادور 2014 اومده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+226 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشحسام 1393-03-12 01:32
اتو جزیره کسی می دونه لامبورگینی هم هست یا نه؟ اگر هست کجا می شه رنت کرد ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+203 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmasoud 1393-04-08 07:59
Are azizam hast ama rent nemidan
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # آرینArian Bagheri 1402-09-28 21:22
همین سایت داره لامبورگینی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+207 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیشوند 1393-04-07 11:54
با سلام حضور همه دوستان،
دوست عزیز ، حسام جان،
بنتلی و بوگاتی و امثالهم تو جزیره موجود نیست، یه لامیورگینی به تازگی اومده، اونم شخصیه و اجاره نمیدنش ، که اگه قرار باشه اجاره بدن، حداقل شبی 3 الی 4 میلیون تموم میشه.
خوش بگذره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+208 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشalireza 1393-04-21 12:47
سلام بچه ها من میخاستم ماشین رنت کنم اما نمیدونم اینفینیتی خوب یا نه لطفا پاسخ بدید ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+176 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشpouya cheraghr 1393-05-27 13:48
man age jaye shoma budam 100% humer o migereftam !
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+266 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشآرمین 1393-05-25 17:14
پراید نمیدن شبی 20 تومن. بودجمون بیشتر از این نیس آخه.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
-128 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسالار 1393-08-05 17:36
به نقل از آرمین:
پراید نمیدن شبی 20 تومن. بودجمون بیشتر از این نیس آخه.


نداری بشین تو خونت.پراید هم شد ماشین؟؟؟؟

سرطان و قاتل مردم تنها توکیش نیست اونم شما بیا مدش کن.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+34 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشعلی 1400-09-12 08:09
وقتی میگن سیر از حال گرسنه خبر نداره اینه ها. تجویز کرد بشین تو خونه ات چون پول نداری.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # ممنونتانژان 1402-01-30 22:41
به نقل از علی:
وقتی میگن سیر از حال گرسنه خبر نداره اینه ها. تجویز کرد بشین تو خونه ات چون پول نداری.

منم احساس درکی ندارم شاید منظور ننالیدنمه به خصوص همع جاا :-) :-* :lol: :D
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+194 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشحسین 1393-05-28 17:59
ببخشید این نرخها ماله ی روزه؟؟؟؟ :sad:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+122 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشهامون 1398-08-26 23:42
بله قيمت ها براي يك روز كامل يا ٢٤ ساعت هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+185 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامین 1393-06-07 20:01
خدا ...........من عاشق فورد موستانگم :roll: :roll: :roll:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+168 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشیوسف منطقی 1393-06-11 12:05
مدت اجاره چند ساعته
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+161 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسایت کیش آنلاین 1393-06-13 05:38
با سلام
مدت اجاره ماشین در کیش از زمان تحویل 24 ساعت است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+172 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشاصلانی 1393-08-01 21:29
سلام
کاماروش عالیه من که خیلی لذت بردم کیش باشی و ماشین مورد علاقه ات رو سوار باشی دیگه آخرشه. ;-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+171 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمسعوددد 1393-08-30 00:34
من 200هزار تووومان دارم بهترینش جی میتونه باشه به نظر شما و آدرسشووو بهم بگین 3روز دیگه میرم اونجا
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+178 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامین 1393-09-01 01:00
اولا همون هتل واست روبراه میکنه.دوما از من میشنوی قبل از رفتن بگیر تو فرودگاه رسیدی تحویل میدن{سایتها}.سو ما توهمو ن فرودگاهم میتونی رسیدی بگیری بری هتل.چهارما از همین سایت همه کارهای کیش به نحو احسن انجام میشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+164 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسپهراد 1393-09-27 15:18
میخوام برم کیش ماشین رنت کنم تا 350 هم میتونم بدم نظرتون چیه؟فورد موستانگ یا شورلت کامارو که دوتاشونم کروک هستن یا دوج چلنجر؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+171 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحمد 1393-09-30 11:59
سلام دوستان من فورد ادج تو کیش رنت کردیم خیلی رازی بودیم نسبت به قیمت و کیفیت و ظاهر ماشین واقعا میرزه حتما بهتون پیشنهاد میکنم خیلی توپه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+160 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشرضا 1393-10-06 11:56
کامرو عالیه خیلی خیلی باهاله من رنت کردم خوب بود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+167 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشعليرضا 1393-10-19 18:46
سلام دوستان
اگه مي شه يكي نام ارزانترين ماشين كروكو بگه چيه.
ممنونم :roll:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+181 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمریم 1393-10-19 19:15
ارزون ترین ماشین کروک وانته :-* :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+167 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسعید 1393-11-27 20:23
من موستانگ کروک داشتم عالیییییییییییی یییییییییی بود :roll: :roll:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+162 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشحسام 1393-11-29 23:12
:-)
هیچی کامارو نمی شه . سلیقه ای ولی با کامارو می شه زندگی کرد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+145 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmelikaaaa 1393-12-02 20:46
سلام..من فردا ساعت ۵ بعد از ظهر یعنی یک شنبه برواز دارم ! میخواستم بدونم که ماشین آلمانی فقط بنز واسه رنت هست؟عاخه جر بنز نمیتونم چیز دیگه سوار شم -ـ- !لدفن اگه کسی میدونه کمکم کنه مرسسسسسیییییییی 3>
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+156 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمجمد bmw 1393-12-09 22:40
سلام دوستان خوبید ماشین در کیش یعنی ford musting این ماشین خداست هیچ کس وهیچ چیزی جاشو نمیگیره
یه سوال قیمتا به ریاله یا تومان
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+154 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشیاشار 1394-01-04 13:57
سلام دوستان درسته که ماشین های رنتی زیر پدال گازشون یه چیزی گذاشتن که نمیشه بیش از سرعت مجاز گاز داد؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+162 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشاسی 1394-01-04 16:34
ماشین مهم نیست هرچی باشه خوبه . :-* مهم دل افراده که ...
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+151 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشپوریا 1394-04-11 17:23
یعنی این همه راهو تا کیش بریم bmw z4سوارنشیم مگه داریم مگه میشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+152 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامیر 1394-01-28 22:17
سلام من نمیتونم اتومات سوار شم ماشین دنده ایی موجود است بگین . متشکرم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+147 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسایت کیش آنلاین 1394-02-18 16:19
با سلام
بله ماشین manual(دنده ای) هم برای اجاره در کیش موجود است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+155 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشرادین 1394-03-02 09:53
اووووف رانندگی با مازراتی چه حالیییی داد :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+149 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشعلی 1394-03-12 11:40
با سلام
میخواستم بدونم ایا امکان اجاره کردن ماشین کمتر از 24 ساعت هم هست ؟ به طور مثال 5 ساعت ؟
اگر اره هزینه چطور حساب میشه ؟
مبلغ چک چقدر باید باشه ؟ اگر نقدی بخوایم پرداخت کنیم چقدر باید باشه ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+163 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات‌کام 1394-03-12 11:58
با سلام
خیر،حداقل زمان اجاره ماشین در کیش 24 ساعت می باشد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+137 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیوان 1394-04-03 03:33
سلام
به جای چک از سفته هم میشه استفاده کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+128 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین 1394-04-03 03:50
با سلام
خیر برای اجاره ماشین در کیش تنها چک و یا پول نقد برای ضمانت مورد قبول است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+138 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمریم 1394-04-06 11:54
منم کادیلاااااک :cry: :cry: :cry:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+128 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشالی 1394-04-15 13:20
سلام ببخشید نمیشه ماشین با راننده باشه؟اگه گواهی نامه نداشته باشیم ولی ماشین با راننده بخوایم مقدور هست؟هزینه اون چقدره؟مرسی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+159 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین 1394-04-17 09:03
با سلام
امکان اجاره اتوموبیل در کیش با راننده وجود دارد.در صورت تمایل لطفا هماهنگ بفرمایید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+138 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشالی 1394-04-15 13:25
ایا لیموزین رو هم به خودمون کرایه میدن؟یا با راننده میاد ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+150 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین 1394-04-17 09:01
با سلام
لیموزین در کیش تنها با راننده اجاره داده میشود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+156 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmahan 1394-06-14 10:14
با سلام برای رنت 370zاگه 18سالت باشه تازه گواهینامه را گرفته باشی میشود ماشین رنت کرد یا نه : 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+164 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحسن 1394-04-18 09:24
سلام
اگردسته چک نداشته باشم چی؟دانشجوام ولی میخوام ماشین رنت کنم؟ینی هیچ راهی نداره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+163 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین 1394-04-18 12:09
با سلام
برای اجاره ماشین در کیش می توانید به جای چک، از 1 تا 5 میلیون پول نقد با توجه به نوع ماشین برای ضمانت استفاده کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+160 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحمد 1394-04-20 21:14
سلام عزیزان چرا ماشین ساعتی کرایه نمیدن؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+149 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشAmir 1394-04-27 20:39
سلام جالب بودش....
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+144 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmeysam 1394-04-28 23:54
:P salam bacheha mikham beram kish benazareton mashin 250 tomani khob chi hast
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+146 # پاسخ: اجاره ماشین در کیششروین 1394-05-12 05:21
با سلام
ببخشید یه سوال داشتم برای رنت کردن دوج چارجر چه قدر باید پول نقد گذاشت؟؟؟
ابا دلار هم قبول میکنین؟؟؟
باتشکر.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+153 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین 1394-05-13 01:50
با سلام
مبلغ 3 تا 5 میلیون ویا معدل ارزی آن برای ضمانت اجاره دوج چارجر در کیش کافیست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+136 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشرضا فلاح 1394-05-19 12:32
واقعا هيچ جاي ايران كيش نميشه ارامش داره اوف و اين كه ماشين مورد علاقمم سوار ميشم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+131 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشFred 1394-06-15 04:34
Maserati ya porsche ham darin va3 rent ?
Age darin gheymatesh chand va age chan ruz rent konam takhfifam dare ?
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+123 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحمد 1394-07-01 23:03
با سلام. ماشین رو میخوام فرودگاه تحویل بگیرم . امکانش هست؟ اگه هست مدارکم رو همون جا تحویل باید بدم. ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+120 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین 1394-07-14 23:04
با سلام
بله ماشین در فرودگاه کیش هم تحویل داده میشود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
-33 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمهدی 1394-07-14 11:45
پراید ندارن برای اجاره :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+122 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشرضا 1394-07-29 02:10
سلام
من یه کامارو کروک می خوام که گازشو نبسته باشن. :-|
فردا دارم میام کیش
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+118 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشهادی 1394-08-08 03:21
اخه تا وقتی دوج چلنجر rt یا srt هست برا چی به ماشینای دیگه فکر میکنید؟؟؟؟؟!!!! ! 8) اگه دوج وایپرم بود عالی میشد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+129 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیان 1394-08-21 15:55
سلام
آیا با ماشین کرایه ای پیست هم میشه رفت؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+148 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1394-08-25 01:06
با سلام
خیر, امکان استفاده از ماشین اجاره شده در کیش برای پیست مسابقه وجود ندارد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+136 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسحر 1394-09-19 12:07
سلام من دارم چند روز دیگه میرم کیش
ماشین با راننده هم کرایه میدین؟
اگه ماشین تا ۲۰۰ تومن بخوام چقدر ازم پول نقد واسه ضمانت میگیرید؟
واسه دو سه ساعت هم کرایه میدین؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+145 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1394-09-19 17:12
با سلام
بله ماشین همراه با راننده هم اجاره داده میشود
ضمانت برای اجاره ماشین با راننده نیاز نیست اما بدون راننده 2 میلیون برای ضمانت کافی است(تا سقف 200 هزار تومان)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+133 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمنصور 1394-09-19 22:12
با سلام من تا حالا خيلي ماشين رنت كردم ولي هيچي دوج شارژر نميشه بعدش كاديلاك شاسي
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+128 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمهدي 1394-10-14 14:27
يه سوال داشتم.خودروهايي كه كرايه داده ميشوند و در بالا قيمت و تصاويرشون مشخصه ، همه اتومات هستند؟
چون فقط يه عكس و مشخصات خيلي كمي از هر كدوم گذاشتيد.
اگه معلوم كنيد اتومات يا دستي هستند ممنون ميشم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+135 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1394-10-14 14:51
با سلام
تمامی ماشین ها برای اجاره در کیش اتومات هستند به غیراز ماشین های ارزان قیمت قدیمی مانند سوناتای 2007
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+138 # پاسخ: اجاره ماشین در کیششهرزاد 1394-11-04 22:44
سلام.ببخشید من یک ماه پیش یه ماشین کرایه کردم در کیش.200تومان از من بیشتر گرفت که 1ماه بعدش برگرده واسه جریمه.حالا الان نه شماره ای دارم نه چیزی ازشون که بپرسم ایا پول برگشته یا اصلا برمیگرده یا نه . میشه منو راهنمایی کنید؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+133 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1394-11-05 22:17
با سلام
باید تنها از طریق همان شرکت پیگیری کنید، قبل از اجاره ماشین در کیش حتما برگه قرارداد از شرکت اجاره ماشین درخواست کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+134 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسعید 1394-11-08 20:16
سلام
بهترین ماشین برای اجاره توی کیش چیه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+142 # 093657871**اجمین 1394-11-26 23:32
سلام
تو کیش استون مارتین برای اجاره هست؟
اگه هست کدوم مدلش؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+135 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحمد مهدى 1394-12-07 00:02
سلام اقا تو كيش كمرى هيبريد جديد هست ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+132 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشالناز 1395-01-21 02:01
بهترين ماشيني كه ميشه با يك ميليون براي سه روز اجاره كرد كدومه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+126 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمسعود 1395-02-10 02:00
سلام خسته نباشین. ببخشید اگه ماشین تو کیش بخریم ایا میشه به مدت محدودی وارد ایران کرد یا نمیشه حتی گذر موقت باشه؟ ممنون میشم جوابمو بدین
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+139 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1395-02-11 01:40
با سلام
برای انتقال ماشین به داخل از طریق کیش باید شما کارت کیشوندی داشته باشید.(شرایط داشتن کارت کیشوندی داشتن ملک در جزیره،ساکن بودن و یا شاغل بودن در جزیره است) در صورتی که شرایط مورد نظر را داشته باشید با گذاشتن ضمانت نامه بانکی معادل قیمت ماشین می توانید به مدت یک ماه ماشین را از جزیره خارج کنید البته ماشین باید دارای بیمه بدنه باشد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+137 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشآيدين 1395-03-03 21:42
سلام خسته نباشين . چكي كه براي ضمانت ميگيرين حتما بايد به نام خود اجاره كننده باشه ؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+139 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1395-03-04 02:17
با سلام
بله چک باید به نام اجاره کننده خودرو باشد،در صورتی که چک برای اجاره ماشین در کیش ندارید می توانید برای ضمانت از وجه نقد
استفاده کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+148 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشاشكان 1395-03-29 06:18
سلام هيچ راهی نداره بدون گواهی نامه ماشین اجاره کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+146 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1395-03-29 21:03
با سلام
خیر،برای اجاره ماشین در کیش داشتن گواهینامه ضروری است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+131 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشHossein 1395-03-30 10:18
سلام
دوستان بین موستانگ و کامارو کدوم از لحاظ فنی قوی تره و سواری بهتری داره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+143 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1395-03-30 12:51
ُسلام
برای اجاره ماشین در کیش انتخاب بین موستانگ و کامارو واقعا سخته!هردو از لحاظ سواری در یگ سطح هستن 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+28 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشرضا ریاحی 1400-11-01 10:04
سلام اینکه میگن گاز ماشین و میبندن و یا کروک ها بستس ینی چی پس ماشین و برا چی ملت کرایه میکنن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+149 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشوحید 1395-04-31 19:42
اگر سواری و کار راه اندازی خودرو واستون مهمه به نظر من مزدا 6 از همه بهتره."
اجاره خودرو
"اما اگه کلاس کار و لوکس بودن خودرو مهمه، فقط و فقط موستانگ، غول بی شاخ و دم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+124 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمصباح زاده 1395-05-17 16:32
خیلی عالی بود خانوادگی کرایه کردیم و خیلی راحت تونیستیم کل جزیره رو بگردیم. 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+124 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسعید 1395-05-26 03:44
سلام به بچه های کیش انلاین. خدا قوت رفقا.
اقا ما بخوایم مازراتی اجاره کنیم چک نداریم چقد باید وجه نقد ضمانت بزاریم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+129 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1395-05-27 08:02
با سلام
برای اجاره مازراتی هم چک ضمانت مورد نیاز هست هم 20 میلیون تومان وجه نقد نزد شرکت
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+121 # 091155019**علی 1395-06-05 03:44
با سلام
ماشین با راننده چک ضمانت نمیخواد؟
و آیا برای راننده پولی باید پرداخت بشه ؟
و در صورت گرفتن راننده دیگه پول برای جریمه هم نیاز نیست دیگه؟
و آیا گاز قفل داره؟
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+120 # پاسخ: 091155019**کیش آنلاین دات کام 1395-06-05 21:40
سلام
اجاره ماشین با راننده نیاز به چک ضمانت نذاره و هزینه راننده تنها اضافه میشود و نیاز به پرداخت هزینه خلافی ندارید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+128 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامیررضا 1395-06-09 18:22
سلام میخاستم بدونم سن اجاره کننده ماشین مهمه؟محدودیت داره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+146 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1395-06-10 04:55
با سلام
بله،برای اجاره ماشین در کیش حتما باید گواهینامه داشته باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+118 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشalphi 1395-06-19 01:33
آیا سکه هم به عنوان ودیعه قبول میکنین مثلا دو تا سکه تمام؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+129 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1395-06-19 15:17
با سلام
برای اجاره ماشین در کیش چک ویا پول نقد برای ضمانت نیاز هست،اما درصورتی که مدیریت مجموعه قبول کنند می توانید از سکه استفاده کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+129 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمنصور 1395-06-23 02:00
بعد از این که ماشینو برگردوندیم چقدر پول برای خلافی نگهمیدارید ؟ و کی برمیگردونید چه ضمانتی داره ؟ اگه برنگشت چطوری پیگیری کنیم و اصلا چطور مشخص میشه چقدر خلافی داشتیم ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+143 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1395-06-23 22:34
با سلام
مبلغ 200.000 تومان بابت خلافی تا 10~14 روز بعد از تحویل ماشین نزد شرکت باقی میماند که شما با مراجعه به سایت http://traffic.kish.ir
از خلافی ماشین میتوانید مطلع شوید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+136 # 091834171**رحیمی 1395-09-24 15:51
سلام قیمت بنزین چقدره؟ هزینش با شرکته یا با اجاره کننده؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+139 # پاسخ: 091834171**کیش آنلاین دات کام 1395-09-24 22:47
سلام
قیمت بنزین در جزیره کیش همانند تمام نقاط کشور ایران هست و هزینه آن بر عهده اجاره کننده ماشین میباشد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+131 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحمدرضا 1395-10-07 04:42
سلام خداقوت
براي اجاره مزدا پول نقد جايگزين چك چه مقدار لازمه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+137 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1395-10-08 20:21
با سلام
برای اجاره ماشین مزدا در کیش مبلغ 2 میلیون تومان پول نقد جایزگزین چک ضمانت کفایت میکند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+131 # پاسخ: اجاره ماشین در کیششایا حسینی 1395-10-28 16:53
سلام خسته نباشید ، بنز کروک هم برای رنت موجوده تو کیش؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+125 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1395-10-30 01:57
با سلام
خیر برای اجاره بنز کرورک در کیش موجود نیست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+139 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشSina 1395-10-30 00:25
یه سوال داشتم....به هر سنی کرابه میدن؟؟؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+132 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1395-10-30 02:00
با سلام
در صورت داشتن گواهی نامه و ضمانت های لازم می توانید در کیش اتومبیل اجاره کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+127 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشبهروز 1395-11-01 01:58
با سلام، ببخشید امکان کرایه برای 2 یا 3 ساعت وجود داره؟ یا فقط برای 24 ساعت میشه کرایه کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+133 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1395-11-05 22:06
با سلام
حداقل زمان اجاره خودرو در کیش 24 ساعت است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+143 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمهدی 1395-11-07 03:01
حالا بنویسید میخوام ماشین "اجاره" کنم چیزی از کلاستون کم میشه؟؟!! حتما باید بگید میخوام ماشین "رنت" کنم؟؟؟!! :lol: :lol: :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+127 # 091280921**Javad 1395-11-16 19:05
با سلام خدمت شما
يه سوال كوچيك داشتم
آيا يك نفر ميتواند ٣ماشين اجاره كند؟
و اينكه بايد براي هر٣ماشين جداگانه ضمانت گذاشت
و اينكه ايا محدود كننده خاصي روي ماشينها هست يا مثل استاندارد كارخانه است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+132 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشMilad_im 1395-12-05 15:26
واسه كامرو ss چقدر وجه ضمانت بايد همراه داشته باشيم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+131 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمجيد 1395-12-13 01:30
سلام خسته نباشي ميخواستم بدونم كرايه لكسوس تو كيش زر ايام عيد قيمتش چن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+133 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمهدي 1396-01-16 11:32
سلام....بنظر من بهترين خودرويي كه تا حالا رنت كردم موستانگ كروك 2013 بوده.... ياعلي مدد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+130 # 091261986**مهرداد 1396-01-31 16:28
منظور از پول نقد همان کارت های اعتباری بانک هاست یا واقعا پول نقد می خواهند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+127 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmdreza 1396-02-15 20:17
سلام.
من گواهی نامم رو گم کردم.با رسید پستی راهنمایی رانندگی میشه اقدام کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+131 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشAmir 1396-05-14 22:32
سلام. میخواستم بدونم دوج چلنجر دنده ای یا اتومات؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+132 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1396-05-17 04:46
با سلام
ماشین دوج چلنجر اتومات هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+149 # ۰۹۱۳۱۶۸۴۵**مجتبی ضامنی 1396-05-20 15:37
سلام وقت بخیر
سوالات و پاسخها قانع کننده بود ممنون از شما
جواب همه سوالاتی که در ذهن داشتم در پاسخهای شما بود ممنون از شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+132 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشحسین 1396-10-08 10:55
آیا کامارو دنده دستی هم برای اجاره موجود هست؟اگر نیست ماشین غیر اتومات کلا چی دارید؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+123 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1396-10-12 20:10
با سلام
ماشین های جدید همه اتومات هستند و برخی از این ماشین ها قابلیت تغییر ار اتومات به دستی را دارد اما در جزیره کیش اکثر ماشین ها برای رنت اتومات هستند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+130 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامیر 1396-10-11 15:05
با سلام من میخوام بدونم که آیا میشه چک از پدرم بگیرم و به شما بدم و شناسنامه هم بهتون نشون بدم تا ثابت شه چک پدرمه؟چون خودم چک ندارم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+121 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشAmir 1397-07-14 10:46
سلام
میخواستم بدونم از نظر سواری و فنی فورد موستانگ بهتره یا چارجر؟
و اینکه چارجر چه سالی رو کرایه میدید؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+139 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسجاد 1397-07-22 09:19
سلام. من معولیت دارم و ماشینم اتوماتیک با گاز و ترمز دستی مخصوص معلولین هست. توی کیش ماشین برای رنت هست که برای معلولین هم باشه با گاز و ترمز دستی؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+139 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1397-07-26 21:45
با سلام
سجاد عزیز متاسفانه ماشین های در اختیار ما هیچ کدام دارای ترمز دستی مخصوص معلولین نیست.از این که امکانات لازم برای خدمت رسانی مناسب به شما را نداریم شرمساریم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+128 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشنیما 1397-08-26 11:04
من هفته پیش کیش بودم..دوج شارژر کرایه کردم....بی نظیر بود..توصیه میکنم اگر پولش رو دارین یه لحظه هم شک نکنید و ختما کرایه کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+134 # پاسخ: اجاره ماشین در کیششروین 1397-09-02 00:05
کاماروss فورد موستانک کروک بهترینن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+130 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشفرهاد 1397-10-25 18:29
سلام من امروز از کیش برگشتم وای چه حالی داد دوج چلنجر و فورد موستانگ رنت کردم فقط موستانگ. اصلا نمیدونم این هیولا رو چهجوری کردن زیر کاپوت بی نظیره. 500 تا 600(دوج و موستانگ) باید برای 200 کیلومتر و 24 ساعت بدین آگه پولش مسئله براتون نباشه واقعا لذت میبرین.البته یه نهار تو کیش 4 نفر باشید 400 تومن باید بدین.300 تومن هم برای جریمه های احتمالی آزتون میگیرن و یه چک برای خسارت.ماشینها جی پس داره هرجا باشید میتونن پیداتون کنن خبره بازی در نیارین
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+142 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسعید 1397-10-28 02:24
سلام. برای فورد موستانگ چقدر باید وجه نقد گذاشت یا چک؟ من روز یکشنبه از همونجا رزرو کنم تو محل اقامت تحویل میدید؟ و چقدر زمان میبره که تحویل بگیرم ماشین رو؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+145 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1397-10-29 16:45
با سلام
مبلغ ۵ میلیون برای ودیعه ویا یک چک به قیمت ماشین برای اجاره موستانگ کفایت میکند.
هر ساعتی که ذکر کنید خودرو در فرودگاه ویا محل اقامت شما در کیش تحویل داده میشود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+152 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشپریسا 1398-02-28 19:06
سلام من ماشین و برای ساعت ۸ صبح فرودگاه می تونم بگیرم ؟مدارک و همونجا باید تحویل بدم ؟امکانش هست ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+154 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1398-02-29 19:07
با سلام
بله امکان تحویل خودرو و دریافت مدارک در فرودگاه کیش هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+171 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسمیه 1398-03-30 03:55
خیلی ممنون از مجموعه ی کیش آنلاین،من از این مجموعه و رفتار حرفه ای که داشتند بسیار ممنونم همه سرویس ها به موقع بود و ماشین خیلی تمیز و نو بود :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+141 # 093302495**حسن نیکوروش 1398-04-13 08:17
ایا هزینه ای بابت جریمه احتمالی دستتون میمونه؟یاهمون روزاستعلام وتسویه میکنید؟این برا گروهمون خیلی مهمه.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+146 # 093302495**حسن نیکوروش 1398-04-13 08:52
سلام.ایابرا جریمه احتمالی مبلغ دستتون میمونه یااستعلام وتسویه میکنید.ممنون میشم جواب بدید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+163 # پاسخ: 093302495**کیش آنلاین دات کام 1398-04-15 13:13
با سلام
تسویه جریمه احتمالی (خلافی ماشین در کیش) در حدود یک ماه زمان میبرد و بعد از این تاریخ به حساب شما که در قرار داد وارد کرده اید واریز میشود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+122 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامیرمحمد 1398-09-15 10:20
سلام من گواهینامه مفقود شده فردا پرواز دارم.نمیرسم المثنی بگیرم.چه کنم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+131 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1398-09-23 09:15
با سلام
متاسفانه بودن داشتن گواهینامه امکان اجاره ماشین در کیش وجود ندارد.لطفا از هیچ شرکتی هم بدون داشتن گواهینامه خودرو کرایه نکنید در صورت متوقف کردن اتوموبیل توسط پلیس جزیره کیش ممکن است ماشین به پارکینگ پلیس فرستاده شود!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+134 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشحمید بن حسن 1398-09-25 13:03
با سلام به نظر من این ماشین هایی که شما میگین اصلا به درد نم یخوره.ماشین فقط ساینا 98 :P :lol: 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+137 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمهدی 1398-10-19 12:16
سلام ممنون میشم جواب سوالم رو بدید یا به ایمیلم ارسال کنید

شخصی که دسته چک نداره برای ضمانت باید چکار بکنه؟
پول نقد هم به قیمت ماشین ندارم که بزارم گرو

راهش چیه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+138 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام 1398-10-21 19:20
سلام
برای اجاره خودرو در کیش داشتن چک و یا وجه نقد به عنوان ضمانت الزامی است در غیر این صورت شرکت رنت ماشین در کیش امکان رزرو ماشین را برای شما ندارد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+95 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحمدصابر 1398-11-30 10:48
با سلام
لطفا قیمت اجاره ساعتی پراید وانت هم بزارید
ممنونم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+90 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشNima 1398-12-16 13:53
فقط مازاراتی بری تو ساحل ۳۶۰ بزنی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+94 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسولماز 1399-02-14 11:37
کاش همه شرکت های اجاره ماشین در کیش مثل شما خوش قول و خوش برخورد باشن. ممنون تجربه خوبی بود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+88 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmohammadreza 1399-02-24 13:05
سلام شرکت شما رزرواسیون مرکزی هم هست ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+102 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشhamid hematipour 1399-02-24 18:40
از شرکت شما بالای ۱۰ سال دارم ماشین اجاره میکنم تو کیش ،،، ایندفعه باید یه تخفیف خوب بهم بدید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+89 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشMatin 1399-03-02 15:51
سلام خسته نباشید اگه ماشین رنت کنیم برایه سرعتش محدودیت گزاشتین یا دسته خودمو هر چقد باهاش بریم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+92 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشارمان 1399-04-24 15:29
سلام امکانش هست camaro و cadilac srx رو برای ۲ شب در جزیره کیش رزرو کنم هر دو تا ماشین رو با هم میخواهیم بگیریم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+79 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشعلی 1399-05-04 15:30
سلام - اجاره ماشین در کیش رو توی فصل تابستون پیشنهاد میکنید؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+87 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشفرهاد 1399-05-06 12:28
سلام شما ماشین ریو اتاق جدید هم دارید در کیش میخواهم اجاره کنم برای ۱۰ شب به بالا ، اگر ندارید یه ماشین کم مصرف میخواهم باشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+73 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmilad 1399-10-16 10:28
یک سوییچ، برای خلق تجربه‌ای به یاد ماندنی…

ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+80 # 093689701**مهشید 1399-12-12 16:17
سلام دوستان من دارم میرم کیش دوست دارم برای 1ساعت یه ماشین بی سقف کرای کنم مهم نیست چی باشه فقط بی سقف باشه کسی میدونه آیا ساعتی هم اجاره میدن یا نه؟ واور ساعتی اجاره بدن هزینش چقدره؟ ممنون میشم کمک وراهنمایی کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+74 # پاسخ: اجاره ماشین در کیششاهین 1399-12-21 15:46
خب چی میشد ماشین ایرانی هم اجاره میدادین ؟ مثل دویستو شیش ، دنا چبدونم پژو پارس ،یچی که ادم بتونه ازش استفاده کنه وقیمتشم ارزون باشه ، چرا همه ماشیناتون خارجیه ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+78 # ۰۹۱۲۲۹۴۹۰**فرهاد 1399-12-25 22:57
سلام من برای عید به اسپورتیچ میحوام اجاره کنم و ماشین رو بیارید فرودگاه تحویل بدید ایا چنین خدماتی داربد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+81 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشاشکان 1399-12-26 21:12
سلام و عرض خسته نباشید خدمت همه ی عزیزان ، کوروت ای ک گذاشتین برا اجاره مدلش چیه و برا سال چنده و اینکه چک نداشته باشیم چقدر باید وجه ضمانت داده بشه ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+86 # ۰۹۰۳۲۳۵۲۴**mani2018fadavi@gmail 1400-03-10 12:32
چون ماشین ایرانی *** و با رطوبت هایی که کیش داره دو روزه خراب می شود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+76 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشarash 1400-04-06 20:34
سلام کروک فقط موستانگگگگگگگگ من ازتون قبلا اجاره کردم ماشین هاتون خیلی خوب و مرتب هستند شرکت تون هم سرویس دهی بسیار منظمی داره ممنون و خسته نباشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+77 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامیر حسین 1400-05-03 17:39
شورولت کروک عععععععععاااااا ااااااللللللللل للللییییییییییی یییههههههههههه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+50 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشراحیل 1400-07-19 23:01
سفر کوتاه‌تر از اونه که وقتت رو در انتظار تاکسی تلف کنی!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+49 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمیعاد 1400-07-28 01:32
ممنون از قیمت های مناسبتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+51 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسیما 1400-07-28 13:43
ما خانوادگی اومدیم با تاکسی هربار باید ۲تا تاکسی میگرفتیم هم هزینه زیاد میشد هم تاکسی سخت گیر میومد. حتما سری بعد ماشین ۷نفره میگیریم از شما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+55 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشصدف 1400-07-28 18:22
سلام

من ماشینی که اجاره کردم توی کیش ازتون ، خیلی خوب بود به موقع و تمیز و همون امکاناتی که انتظار داشتم رو تحویل دادین بهم ، خیلی ممنونم ازتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+65 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشغزل 1400-07-28 18:33
سلام ، واقعا خدماتتون عالی بود در اجاره ماشین ، بهترین جا برای اجاره ماشین در کیش هستین

بسیار متشکر از زحماتتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+60 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمروارید 1400-07-28 22:41
اجاره ماشین در کیش به وسیله شرکت شما بسیار تجربه خوب و دلچسبی بود ، خیلی ممنونم بابت سرویس دهی عالیتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+71 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمیثم 1400-07-29 00:21
میشه تو مدت سفر هر روز یه ماشین متفاوت اجاره کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+49 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشMahta 1400-07-29 14:23
ممنون از سرویس دهی خوب و منظم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+48 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمیترا 1400-08-26 10:32
چقدر لیست ماشین هاتون کامله :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+38 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسها 1400-12-08 15:31
من از قدیم مشتریتونم هروقت میام کیش از سایتتون ماشین اجاره میکنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+26 # اجاره ماشین در کیشعلی مرتضوی 1401-03-21 13:03
از کیش آنلاین برای اجاره ماشین در کیش سپاسگزارم، بسیار سرویس دهی عالی بود خودرو بسیار تمیز بود و در فرودگاه کیش تحویل گرفتیم
:-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+24 # اجاره خودرو در کیشHamid salehi 1401-03-21 13:05
کیش آنلاین بهترین وب سایت برای اجاره خودرو در کیش هست، ما هر دفعه که کیش میایم از بچه های کیش آنلاین ماشین رنت میکنیم
;-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+29 # اجاره خودرو در کیشحمید 1401-03-23 21:49
بنظرم بهترین ماشین برای اجاره ماشین در کیش توی ارزان ها نیسان جوک و اسپرتیج هست، البته اگر برای اجاره خودرو در کیش محدودیت مالی ندارید کامارو کروک یا موستانگ کروک انتخاب خوبی هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+27 # رنت ماشین در کیشحاتمی 1401-03-26 02:33
با سلام
بعد از اجاره ماشین در کیش امکان تحویل ماشین در فرودگاه کیش هست و میشه در همون فرودگاه مجدد تحویل بدیم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+23 # اجاره خودرو در کیشحسین 1401-04-04 08:04
بنظرم توی ماشین ها اسپرتیج برای اجاره خودرو در کیش از همه مناسب تر هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+27 # اجاره ماشین در کیشنظری 1401-04-07 06:27
باسلام
از کیش آنلاین ماشین اجاره کردم و ۳ روز در جزیره کیش بودم.بنظرم نسبت به سفر قبلیم به کیش که ماشین اجاره نکرده بودم هم سفر بهتری شد هم هزینه اجاره خودرو با گرفتن تاکسی و با تاکسی جابجا شدن تفاوت زیادی نداشت.البته ما یه ماشین ارزون قیمت کرایه کردیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+22 # اجاره خودرو کیشامیر 1401-04-16 16:08
از کیش آنلاین برای اجاره خودرو در کیش ممنونم، خیلی سرویس دهی عالی بود ماشین بسیار تمیز بود و در فرودگاه کیش تحویل گرفتیم. کیش آنلاین قبل از تحویل ماشین به مسافر یه کارواش کامل خودرو انجام میدن.بنظرم بهترین اجاره ماشین در کیش هستند.
:-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+22 # اجاره ماشین در کیشحمید 1401-05-01 12:49
از شرکت شما بالای ۱۱ سال دارم ماشین اجاره میکنم تو کیش ،،، ایندفعه باید یه تخفیف خوب بهم بدید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+23 # اجاره ماشین در کیشدانش 1401-05-12 04:58
از کیش آنلاین برای اجاره ماشین در کیش کمک گرفتیم و سرویس دهی خوب و مناسب بود در مقایسه با باقی شرکت ها این سایت خیلی مناسب تر هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+23 # اجاره ماشین کیشعلی رضا 1401-05-26 12:21
دنبال ماشین گرون قیمت اگر نیستن بنظرم برای اجاره ماشین در میش اسپرتیج یا نیسان جوک از همه مناسب تر هست و ۱۰۰٪ کیش آنلاین پیشنهاد میکنم برای اجاره خودرو در کیش،قدیمی ترین شرکت اجاره ماشین هست و از همه بهتر کارش و انجام میده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+23 # RENT A CAR KISH ISLANDmostafa 1401-06-05 02:05
با اختلاف زیاد کیش انلاینن بهترین شرکت اجاره ماشین در کیش هست.هم قیمتش مناسب تر هست هم سرویس دهی مناسب تری داره و رفتار پرسنلش خیلی محترمانه هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+22 # اجاره خودرو در کیشکامیار 1401-06-08 15:01
قدیمی ترین سایت اجاره ماشین در کیش، سایت کیش آنلاین هست. و از نظر قیمت و سرویس دهی از همه بهتره، و رنت ماشین مطمئنی هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+22 # بهترین سایت اجاره خودرو کیشمهدی 1401-06-29 02:23
kish motor
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+23 # اجاره ماشین در کیشمحمد 1401-07-08 09:03
توی همه وب سایت های اجاره خودرو در کیش فقط سایت کیش آنلاین و قبول دارم. ماشین که تحویل میدن خیلی خوب کارواش شده و بوی گل میده. خیلی بدم میاد ماشینی که رنت میکنم کثیف باشه یا بوی سیگار بده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+17 # کیش اجاره ماشینتابان 1401-07-11 10:41
برای اجاره ماشین در کیش بنظرم نیسان جوک از لحاظ قیمت هم ارزان هست هم خودروی مناسبی برای رنت در جزیره کیش هست.البته اسپرتیج هم خوبه اما قیمت کرایه این ماشین گران تر هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+20 # تقدیر تشکرمدیر سایت وشرکتjavadmerzahe 1401-07-21 14:56
با تشکر از سایت شما کاملترین هستین همیشه موفق سربلند باشید .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+11 # اجاره ماشین در کیشnahid 1402-04-01 07:09
باسلام کیش آنلاین ازبهترین و معتبرترین سایت های اجاره ماشین در کیش است و برای اجاره خودرو در کیش با قیمت مناسب این شرکت را پیشنهاد میکنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+10 # اجاره ماشین در کیششهاب 1402-04-14 23:06
بهترین و قدیمی ترین سایت اجاره ماشین در کیش که بسیار مودب هستند کیش آنلاین هست :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+9 # تجربه اجاره ماشینحنا 1402-04-25 10:27
سلام خسته نباشید
میخاستم چند روز دیگه بیام کیش و ماشین اجاره کنم
مبلغ ضمانتی که میگیرید برای ماشین های سبک تر چقدر هست؟؟
و چه مبلغیو برای جریمه نگه میدرارید و بعد یک ماه میدید؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+10 # اجاره ماشین در کیششروین 1402-05-10 23:29
برای اجاره ماشین در کیش فقط لگسوس جدید. اگر طرفدار حضرت و شاسیا هستید حتما امتحانش کنید ;-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+10 # rent car in kish islandsasan 1402-05-14 22:22
خیلی دلم میخواد برم کیش برای اجاره ماشین خودروی مازراتی رنت کنم. بنظرم مازراتی و بنز SLK بهترین ماشین های کیش هستند 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+11 # rent car kishsasan 1402-05-23 10:44
اجاره ماشین در کیش فقط دوج‌ و موستانگ ، اصلا ماشین فقط ماشین امریکایی
ماشین های ژاپنی هم خوبه اما ماشین های امریکایی خیلی عضله ای هستنذ
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+12 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشپیمان 1402-07-17 01:20
دمتون گرم انقدر تنوع دارید آدم میمونه بینشون برای اجاره ماشین در کیش چی را انتخاب کنه :-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # اجاره ماشین کیشنازنین مرادی 1402-08-27 16:05
هیچی بهتر از اجاره ماشین در سفر به کیش خیال آدم و از جابجایی راحت نمیکنه
مخصوصا اگر با خانواده به جزیره کیش سفر میکنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # اجاره ماشین در کیشتینا 1402-09-10 06:21
ضروری ترین چیز بعد از خرید بلیط کیش برای سفر به کیش اجاره ماشین در کیش هست. تا امتحان نکنید و پول تاکسی در کیش ندید متوجه نمیشید من چی میگم 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # اجاره ماشین در کیشفراز 1402-09-15 14:32
فورد ایج برای اجاره ماشین در کیش از همه شاستی بلندها بهتره بجای اجاره اسپرتیج یا توسان کره ای فورد ایج امریکایی را در کیش رنت کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ماشین کروکdarush 1402-10-06 18:54
سلام کامارو جیگری رنگتون رو من به مدت ۴ روز اجاره کردم کاش زود ترش بهم میگفتبن توی کیش فقط ۳ تا ازش هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ماشینamin 1402-10-06 18:57
سلام
خیلی ممنونم ازتون بابت خدمات خوبتون من هم ماشین اجاره کردم ازتون هم تور کیش خیلی راضی بودم مچکرم :roll:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # اجاره ماشین کیشتارا 1402-10-27 16:33
بنظرم کم کم برای اجاره ماشین در کیش باید منتظر خودروهای برقی باشیم و آرام آرام ماشین های امریکایی ۸ سیلندر حذف خواهند شد. جذابیت کیش با این ماشین ها هست! حیف :cry:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # اجاره ماشین کیشمهسا 1402-10-28 18:41
دیگه ماشین های برقی بیاد کیش هوای کیش از اینم که هست تمیز تر میشه اما جای اجاره ماشین های امریکایی در کیش خالیه، باید ماشین جدید بنزینی هم برای رنت توی کیش بیاد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # اجاره ماشین ارزان در کیشbabak 1402-11-02 17:00
بهترین ماشین ارزان در کیش برای اجاره ماشین نیسان جوک هست. خودرو های دیگه برای کرایه در کیش که قیمت اقتصادی داشته باشد اسپورتیج هم مناسب هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # اجاره ماشین در کیشزهرا 1402-11-11 21:52
اجاره خودرو در کیش فقط برای تفریحش یا جابجایش نیست، برای عکاسیش هم هست پس ماشین زیبا کرایه کنید، قیمتش مهم نیست♥️
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # رنت ماشین در کیشامید 1402-11-12 11:56
بهمن ماه یکی از بهترین ماه های سال برای رنت ماشین در کیش هست. مخصوصا کرایه خودرو کروک در کیش
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشیاسین 1402-11-23 12:24
من نظرات رو الان میخوندم. واقعا ریسک نیست که یه ماشین گرون قیمت اجاره میکنید؟ اگه خدایی نکرده یه تصادفی کردید و پر هزینه بود چی؟ ا مثلا ماشین چپ کرد، چی؟ من دارم میام کیش و به فکر اجاره خودرو هستم. و اینجارو دیدم و برام سوال شد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # اجاره ماشین کیشمحمد 1402-11-24 21:44
دادش چجوری رانندگی میکنی که میگی ریسک نیست ماشین اجاره کنید در کیش ماشین چپ کنه!!
مگه ماشین اجاره ای خودش چپ میکنه؟! اگر این قدر بد رانندگی میکنی تو جایی مثل جزیره کیش که محدودیت سرعت هست و خیابان های عالی داره ممکنه خودرو اجاره کنی چپ کنی اصلا پشت ماشین نباید بشینی!!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # پاسخ: اجاره ماشین کیشیاسین 1402-12-03 15:24
ممنون که یکم روحیه دادید. من عید یا بعد عید میام کیش و به همین به این فکر هستم که ماشین اجاره کنم. فقط از حوادث جانبی می ترسم. خدایی نکرده آدم بزنه یه جایی. حالا چپ کردن رو مثال زدم. خدایی نکرده آدم بزنه به یه جایی و یکم سپرش داغون بشه چی؟ ممنون میشم ابهامات منو برطرف کنید. در صورتی که مقصر خودمون باشیم باید هزینه رو خودمون بدیم؟ بیمه ای چیزی برا این وجود نداره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
-1 # ابهام تصادف در اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین 1402-12-06 19:55
با سلام
در صورتی که در هنگام اجاره ماشین در کیش تصادفی صورت بگیرد و علت تصادف خطای اجاره کننده خودرو باشد هزینه های اضافی تصادف مانند فرانشیز بیمه، خواب ماشین و افت قیمت از اجاره کننده ماشین دریافت میشود. لطفا در هنگام اجاره ماشین در کیش قوانین رانندگی را رعایت بفرمایید و حتما با سرعت مجاز رانندگی نمایید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
اجاره ماشین در کیش
Average Rating: 5
Votes: 12438
Reviews: 12039
اجاره ماشین کیش
تا 50% تخفیف اجاره ماشین
اجاره ماشین در کیش با تخفیف ویژه
When: -
Where: مرکز اجاره ماشین
بازار شارستان
کیش
همکف واحد 77
اجاره ماشین در کیش | کرایه ماشین در کیش | اجاره ماشین کیش | قیمت اجاره ماشین در کیش | قیمت ماشین در کیش | اجاره ماشین برقی کیش office: +98.912.8886065
اجاره ماشین در کیش

بخش هتل‌های کیش آنلاین

Great Docs and Support با کیش آنلاین هتل مورد نظر خود را در داخل ویا خارج از کشور رزرو نمایید.

رزرو کنید...

بخش تورهای کیش آنلاین

Great Docs and Support با کیش آنلاین تور مورد نظر خود را در داخل ویا خارج از کشور رزرو نمایید.

رزرو کنید...

بخش بلیط هواپیمای کیش آنلاین

Great Docs and Supportکیش آنلاین بزرگترین مرجع بلیط هواپیما داخلی و خارجی

رزرو کنید...