خدمات VIP

 

 

 

 

 

منو

اجاره ماشین در کیش - اجاره ماشین کیش - اجاره خودرو کیش

اجاره ماشین در کیش توسط شرکت ساحل گشت کیش با مجوز رسمی از سازمان منطقه آزاد کیش

اجاره بنز SLK در کیش

اجاره بنز SLK در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره مازراتی گرن توریسمو در کیش

اجاره مازراتی گرن توریسمو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 15.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 10.000.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره بنز SLC درکیش

اجاره بنز SLC در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره پاترول در کیش

اجاره پاترول در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره پرادو در کیش

اجاره پرادو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500,000 تومان
قیمت با تخفیف: 1.000.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک اسکالید درکیش

اجاره کادیلاک اسکالید در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک SRX در کیش

اجاره کادیلاک SRX در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.200,000 تومان
قیمت با تخفیف: 1.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک ATS در کیش

اجاره کادیلاک ATS در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500,000 تومان
قیمت با تخفیف: 1.200.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک اسکالاید درکیش

اجاره کادیلاک اسکالاید در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.500,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره دوج درانگو در کیش

اجاره دوج درانگو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.800,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

 

اجاره BMW X6 در کیش

اجاره BMW X6 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 4.500,000 تومان
قیمت با تخفیف: 4.000.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره پاجرو درکیش

اجاره پاجرو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500,000 تومان
قیمت با تخفیف: 1.200.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اف جی کروز درکیش

اجاره اف جی کروز NEW در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.800,000 تومان
قیمت با تخفیف: 1.500.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اسپرتیج درکیش

اجاره اسپورتیج NEW در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 600,000 تومان
قیمت با تخفیف: 550.000 تومان
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

 

اجاره رنو داستر درکیش

اجاره رنو داستر NEW در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 500,000 تومان
قیمت با تخفیف: 400.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

 

 

اجاره bmw درکیش

اجاره BMW Z4 در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.200.000 تومان
حجم موتور:
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره پورشه درکیش

اجاره پورشه پانامرا در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 5.500.000 تومان

حجم موتور:
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کامارو کیش

اجاره کامارو کوپه در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.000.000 تومان

حجم موتور: 3600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره موستانگ در کیش

کرایه موستانگ کروک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.200.000 تومان

حجم موتور: 3700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره دوج چلنجر در کیش

اجاره دوج چلنجر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.200.000 تومان

حجم موتور: 5700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین کروک در کیش nissan z

اجاره Nissan 370Z کروک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 900.000 تومان

حجم موتور: V6 3700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کادیلاک در کیش

اجاره کادیلاک CTS در کیش
قیمتهر 24 ساعت: 900.000 تومان

حجم موتور: 4500
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کروت در کیش

اجاره کروت در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 9.000.000 تومان

حجم موتور: 6200
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره لینکولن MKZ در کیش

اجاره لینکولن MKZ در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 900.000 تومان

حجم موتور: 3600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره لامبورگینی در کیش

اجاره لامبورگینی در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 25.000.000 تومان

حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره بنز GLA در کیش

اجاره بنز GLA در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 2.200.000 تومان

حجم موتور: 5700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره رنجرور در کیش

اجاره ماشین رنجرور در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.500.000 تومان

حجم موتور: 3500
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره هامر در کیش

کرایه خودرو هامر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.800.000

حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره آزرا در کیش

اجاره آزرا در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 550.000 تومان

حجم موتور: 3300
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره fj crouse در کیش

اجاره ماشین FJ در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.200.000 تومان

حجم موتور: 4000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اکلیپس در کیش

اجاره اکلیپس در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 400.000 تومان

حجم موتور: 2400
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره کامارو کروک در کیش

اجاره خودرو کامارو کروک کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.800.000 تومان

حجم موتور: 3600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره دوج شارژر در کیش

اجاره دوج شارژر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 1.500.000 تومان

حجم موتور: 3600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین موهاوی در کیش

اجاره ماشین موهاوی در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 650.000 تومان

حجم موتور: 3800
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین سورنتو در کیش

اجاره سورنتو در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 450.000 تومان

حجم موتور: 2000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین تاروس در کیش

اجاره خودرو تاروس در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 550.000 تومان

حجم موتور: 3500
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین کدنزا در کیش

اجاره کدنزا در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 550.000 تومان

حجم موتور: 3500
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره فورد ایدج در کیش

اجاره فورد ادج در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 700.000 تومان

حجم موتور: 2000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اچاره ماشین mini cooper در کیش

اجاره Mini Cooper در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 900.000 تومان

تنها مینی کوپر برای اجاره در کیش
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره سانتافه در کیش

اجاره خودرو سانتافه در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 700.000 تومان

حجم موتور: 2000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اپتیما در کیش

اجاره خودرو اپتیما در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 500.000 تومان

حجم موتور: 2700
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره نیسان جوک در کیش

کرایه نیسان جوک در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 500.000 تومان

حجم موتور: 1600
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره توسان در کیش

کرایه خودرو توسان در کیش
قیمت تومان: 650.000 هر 24 ساعت
حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره تویوتا کمری کیش

اجاره تویوتا کمری در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 450.000 تومان

حجم موتور: 2000
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین مزدا در کیش

اجاره ماشین مزدا در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 500.000 تومان

حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره اسپورتیج در کیش

کرایه اسپورتیج در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 450.000 تومان

اتاق قدیم ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۴
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره نسان سنترا در کیش

کرایه خودرو نیسان سنترا در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 400.000 تومان

حجم موتور: --
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین النترا کیش

اجاره النترا در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 400.000 تومان

اتاق ۲۰۱۱ یا ۲۰۱۳
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

اجاره لنسر در کیش

اجاره خودرو لنسر در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 300.000 تومان

اتاق ۲۰۰۷ موجود است!
رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

ماشین های کروکماشین های ۷ نفره

رزرو کنیدشرایط اجاره ماشین در کیش

 
  • اجاره لیموزین در کیش

    

   اجاره لیموزین در کیش

   رزرو کنید

  •  

   اجاره ون در کیش

   اجاره ون در کیش

   رزرو کنید

    

    

   اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین کیش-اجاره خودرو کیش-اجاره ماشین ارزان کیش-اجاره لامبورگینی در کیش-رنت ماشین کیش-اجاره اتوموبیل کیش-اجاره کامارو در کیش-اجاره موستانگ در کیش-اجاره ماشین کروک کیش

درهنگام رنت ماشین در کیش لطفا به این نکته توجه کنید

برای اجاره خودرو در کیش مبلغ سیصد هزارتومان خلافی ماشین مورد اجاره در جزیره کیش نزد شرکت به مدت یک ماه به عنوان امانت باقی میماند و در صورتی که شما توسط پلیس راهنمای و رانندگی کیش ویا دوربین های کنترل سرعت جریمه نشده باشید مبلغ به شما بازمیگردد.بدیهیست اگر شما دارای خلافی باشید مبلغ جریمه از مبلغ ضمانت شما کسر و مابقی به حساب شما واریز میشود.لطفا به این نکته توجه کنید،که علاوه بر دوربین های کنترل سرعت در سطح خیابان های کیش پلیس بصورت تصادفی در اکثر خیابان ها با دوربین در حال کنترل سرعت ماشین ها میباشد پس از شما تقاضا داریم برای حفظ نظم در رفت و آمد و جلوگیری از جریمه شدن خودتان قوانین راهنمایی و رانندگی را در هنگام اجاره خودرو در کیش کاملا جدی بگیرید.

 

تنها آژانس هواپیمایی در کیش دارای شرکت رنت کار با مجوز رسمی از سازمان منطقه آزاد کیش(ساحل گشت کیش)

اجاره ماشین در کیش توسط رنت کار ساحل گشت

 

کیش شهرک صدف بازار شارستان طبقه همکف واحد17

توضیحات:

شماره‌ تماس بخش پشتیبانی اجاره ماشین کیش 09171999927 - 09171999926می‌باشد.

 

شماره‌های تماس جهت اجاره ماشین در کیش 09376663080 - 09366663080 می‌باشد.

  • اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین کیش-اجاره خودرو کیش-اجاره ماشین ارزان کیش-اجاره لامبورگینی در کیش-رنت ماشین کیش-اجاره اتوموبیل کیش-اجاره کامارو در کیش-اجاره لامبورگینی در کیش-اجاره بنز در کیش-اجاره مازراتی در کیش-اجاره هامر در کیش-رنت ماشین در کیش-h[hni lhadk vn ;da-اجاره خودرو در کیش-اجاره اتوموبیل در کیش-کرایه ماشین در کیش- قیمت اجاره ماشین در کیش-ارزانترین اجاره ماشین در کیش-گرانترین اجاره ماشین در کیش-اجاره موستانگ در کیش-ارزانترین اجاره ماشین در کیش-اجاره ماشین کروک کیش,ارزان ترین اجاره ماشین در کیش,اجاره بنز در کیش-بهترین شرکت اجاره خودرو در کیش اجاره ماشین 7 نفره کیش - پیج اجاره ماشین در کیش - پیج اینستاگرام اجاره ماشین در کیش - پیج اینستا اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین در کیش نوروز 1401 - اجاره ماشین کیش نوروز ۱۴۰۱ - اجاره خودرو نوروز 1400 - پیج اجاره ماشین در کیش - rental car instagram page - اینستاگرام اجاره ماشین در کیش

 

نظرات  

 
+373 # پاسخ: اجاره ماشین در کیششیرین در تاریخ: چهارشنب 13 فروردين 1393 ، ساعت 03:01 ب ظ
اجاره ماشین در کیش واقعا لازمه,اگر بخوای اون همه زیبایی در کیش را توی چند روز ببینی,حتما یک ماشین خووووب می‌خوای :P
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+232 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشsasy در تاریخ: سه شنبه 16 آذر 1395 ، ساعت 03:09 ب ظ
movafegham bahat eyvala dari
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+286 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشرضا در تاریخ: چهارشنب 13 فروردين 1393 ، ساعت 03:01 ب ظ
نقل قول از شیرین:
اجاره ماشین در کیش واقعا لازمه,اگر بخوای اون همه زیبایی در کیش را توی چند روز ببینی,حتما یک ماشین خووووب می‌خوای :P

ماشین خوب در کیش یعنی کامارو SS :lol:
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+245 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشنیما در تاریخ: چهارشنب 20 فروردين 1393 ، ساعت 02:01 ب ظ
نقل قول از رضا:
ماشین خوب در کیش یعنی کامارو SS :lol:

نقل قول از رضا:
ماشین خوب در کیش یعنی کامارو SS :lol:

شنیدم لومینا هم اومده برای رنت خودرو . یکی دوستام داشت خیلی خوبههههه....
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+190 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحمدامین در تاریخ: جمعه 01 ارديبهشت 1396 ، ساعت 04:02 ب ظ
عزیزم ماشین خوب تو کیش فورد موستانگ
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+166 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشعلی در تاریخ: شنبه 21 مهر 1397 ، ساعت 12:07 ب ظ
فقط دوج ۱۹۶۸
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+226 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسحر در تاریخ: چهارشنب 13 فروردين 1393 ، ساعت 03:01 ب ظ
سلام بچه ها,من دارم میرم کیش,می خوام ماشین رنت کنم,بنظرتون چه ماشینی بگیرم خوبه؟ نهایتش 200 تومان می خوام هزینه کنم
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+204 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشعلی در تاریخ: جمعه 15 فروردين 1393 ، ساعت 09:01 ب ظ
دوج
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+191 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmehran در تاریخ: پنج شنبه 12 آذر 1394 ، ساعت 03:09 ب ظ
من چارجر 2012 گرفتم فورد آدم گرفتم ولی دوج چارجر واقعا فوق العاده بود پیشنهاد می کنم بگیری
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+172 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmehran در تاریخ: پنج شنبه 12 آذر 1394 ، ساعت 03:09 ب ظ
کامارو کروک بهتره برو 2014 شو ببین
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+171 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشپارس دیهیم کیش در تاریخ: سه شنبه 26 ارديبهشت 1396 ، ساعت 12:02 ب ظ
دوج چارجر بگیر البته برای جدیدش باید کمی بیشتر هزینه کنی ولی واقعا ارزشش رو داره
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
-68 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسارا در تاریخ: چهارشنب 11 تیر 1393 ، ساعت 06:04 ب ظ
سحر خانم نیسان جوک عالیه
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+154 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشعلی در تاریخ: چهارشنب 19 آذر 1393 ، ساعت 12:09 ق ظ
اسپرتج
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
-43 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشنلی در تاریخ: دوشنبه 12 بهمن 1394 ، ساعت 01:11 ق ظ
با 200 تومان میتونی یه ژیان اجاره کنید :P
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشناشناس در تاریخ: پنج شنبه 23 ارديبهشت 1400 ، ساعت 04:02 ب ظ
سلام دوست عزیز. ماشین ۲۴ ساعته ۲۰۰ هزار تومان اصلا نیست زیر ۴۰۰ هزار تومان نیست . همون ۳۰۰ هزار تومان لنسر خوبه. لیموزین ۲ تومان هم هست اما ساعتی ۲ تومان. :lol: :lol: 8) 8)
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+159 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامید در تاریخ: یکشنبه 31 فروردين 1393 ، ساعت 03:01 ب ظ
ببینم رنت این ماشینا بره چند روزه وروزی چهقدر?
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+204 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشساسان در تاریخ: یکشنبه 11 خرداد 1393 ، ساعت 11:03 ب ظ
سلام با شیرین کاملا موافقم
مجردی 5 نفری برای اولین بار رفتیم کیش
شب اول از خونه بیرون نمیومدیم احساسه زیر فقر داشتیم تا اینکه.... :lol:
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+183 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشحسام در تاریخ: دوشنبه 12 خرداد 1393 ، ساعت 01:03 ق ظ
كسي تا حالا تو كيش بنتلي هم ديده ? اگر هم هست کجا می شه رنت کرد و چقدر ؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+155 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشاکبر در تاریخ: پنج شنبه 06 آذر 1393 ، ساعت 08:09 ب ظ
نه من که تا حالا ندیدم اما جدیدا یه لامبورگینی آوانتادور 2014 اومده
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+190 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشحسام در تاریخ: دوشنبه 12 خرداد 1393 ، ساعت 01:03 ق ظ
اتو جزیره کسی می دونه لامبورگینی هم هست یا نه؟ اگر هست کجا می شه رنت کرد ؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+170 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmasoud در تاریخ: یکشنبه 08 تیر 1393 ، ساعت 07:04 ق ظ
Are azizam hast ama rent nemidan
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+170 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیشوند در تاریخ: شنبه 07 تیر 1393 ، ساعت 11:04 ق ظ
با سلام حضور همه دوستان،
دوست عزیز ، حسام جان،
بنتلی و بوگاتی و امثالهم تو جزیره موجود نیست، یه لامیورگینی به تازگی اومده، اونم شخصیه و اجاره نمیدنش ، که اگه قرار باشه اجاره بدن، حداقل شبی 3 الی 4 میلیون تموم میشه.
خوش بگذره
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+176 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشalireza در تاریخ: شنبه 21 تیر 1393 ، ساعت 12:04 ب ظ
سلام بچه ها من میخاستم ماشین رنت کنم اما نمیدونم اینفینیتی خوب یا نه لطفا پاسخ بدید ممنون
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+149 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشpouya cheraghr در تاریخ: دوشنبه 27 مرداد 1393 ، ساعت 01:05 ب ظ
man age jaye shoma budam 100% humer o migereftam !
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+238 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشآرمین در تاریخ: شنبه 25 مرداد 1393 ، ساعت 05:05 ب ظ
پراید نمیدن شبی 20 تومن. بودجمون بیشتر از این نیس آخه.
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
-106 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسالار در تاریخ: دوشنبه 05 آبان 1393 ، ساعت 05:08 ب ظ
نقل قول از آرمین:
پراید نمیدن شبی 20 تومن. بودجمون بیشتر از این نیس آخه.


نداری بشین تو خونت.پراید هم شد ماشین؟؟؟؟

سرطان و قاتل مردم تنها توکیش نیست اونم شما بیا مدش کن.
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+162 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشحسین در تاریخ: سه شنبه 28 مرداد 1393 ، ساعت 05:05 ب ظ
ببخشید این نرخها ماله ی روزه؟؟؟؟ :sad:
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+98 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشهامون در تاریخ: یکشنبه 26 آبان 1398 ، ساعت 11:08 ب ظ
بله قيمت ها براي يك روز كامل يا ٢٤ ساعت هست
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+159 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامین در تاریخ: جمعه 07 شهریور 1393 ، ساعت 08:06 ب ظ
خدا ...........من عاشق فورد موستانگم :roll: :roll: :roll:
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+140 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشیوسف منطقی در تاریخ: سه شنبه 11 شهریور 1393 ، ساعت 12:06 ب ظ
مدت اجاره چند ساعته
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+133 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسایت کیش آنلاین در تاریخ: پنج شنبه 13 شهریور 1393 ، ساعت 05:06 ق ظ
با سلام
مدت اجاره ماشین در کیش از زمان تحویل 24 ساعت است
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+142 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشاصلانی در تاریخ: پنج شنبه 01 آبان 1393 ، ساعت 09:08 ب ظ
سلام
کاماروش عالیه من که خیلی لذت بردم کیش باشی و ماشین مورد علاقه ات رو سوار باشی دیگه آخرشه. ;-)
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+141 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمسعوددد در تاریخ: جمعه 30 آبان 1393 ، ساعت 12:08 ق ظ
من 200هزار تووومان دارم بهترینش جی میتونه باشه به نظر شما و آدرسشووو بهم بگین 3روز دیگه میرم اونجا
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+145 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامین در تاریخ: شنبه 01 آذر 1393 ، ساعت 01:09 ق ظ
اولا همون هتل واست روبراه میکنه.دوما از من میشنوی قبل از رفتن بگیر تو فرودگاه رسیدی تحویل میدن{سایتها}.سو ما توهمو ن فرودگاهم میتونی رسیدی بگیری بری هتل.چهارما از همین سایت همه کارهای کیش به نحو احسن انجام میشه
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+131 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسپهراد در تاریخ: پنج شنبه 27 آذر 1393 ، ساعت 03:09 ب ظ
میخوام برم کیش ماشین رنت کنم تا 350 هم میتونم بدم نظرتون چیه؟فورد موستانگ یا شورلت کامارو که دوتاشونم کروک هستن یا دوج چلنجر؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+140 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحمد در تاریخ: یکشنبه 30 آذر 1393 ، ساعت 11:09 ق ظ
سلام دوستان من فورد ادج تو کیش رنت کردیم خیلی رازی بودیم نسبت به قیمت و کیفیت و ظاهر ماشین واقعا میرزه حتما بهتون پیشنهاد میکنم خیلی توپه
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+132 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشرضا در تاریخ: شنبه 06 دی 1393 ، ساعت 11:10 ق ظ
کامرو عالیه خیلی خیلی باهاله من رنت کردم خوب بود
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+136 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشعليرضا در تاریخ: جمعه 19 دی 1393 ، ساعت 06:10 ب ظ
سلام دوستان
اگه مي شه يكي نام ارزانترين ماشين كروكو بگه چيه.
ممنونم :roll:
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+149 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمریم در تاریخ: جمعه 19 دی 1393 ، ساعت 07:10 ب ظ
ارزون ترین ماشین کروک وانته :-* :lol:
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+132 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسعید در تاریخ: دوشنبه 27 بهمن 1393 ، ساعت 08:11 ب ظ
من موستانگ کروک داشتم عالیییییییییییی یییییییییی بود :roll: :roll:
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+135 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشحسام در تاریخ: چهارشنب 29 بهمن 1393 ، ساعت 11:11 ب ظ
:-)
هیچی کامارو نمی شه . سلیقه ای ولی با کامارو می شه زندگی کرد
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+115 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmelikaaaa در تاریخ: شنبه 02 اسفند 1393 ، ساعت 08:12 ب ظ
سلام..من فردا ساعت ۵ بعد از ظهر یعنی یک شنبه برواز دارم ! میخواستم بدونم که ماشین آلمانی فقط بنز واسه رنت هست؟عاخه جر بنز نمیتونم چیز دیگه سوار شم -ـ- !لدفن اگه کسی میدونه کمکم کنه مرسسسسسیییییییی 3>
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+125 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمجمد bmw در تاریخ: شنبه 09 اسفند 1393 ، ساعت 10:12 ب ظ
سلام دوستان خوبید ماشین در کیش یعنی ford musting این ماشین خداست هیچ کس وهیچ چیزی جاشو نمیگیره
یه سوال قیمتا به ریاله یا تومان
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+126 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشیاشار در تاریخ: سه شنبه 04 فروردين 1394 ، ساعت 01:01 ب ظ
سلام دوستان درسته که ماشین های رنتی زیر پدال گازشون یه چیزی گذاشتن که نمیشه بیش از سرعت مجاز گاز داد؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+134 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشاسی در تاریخ: سه شنبه 04 فروردين 1394 ، ساعت 04:01 ب ظ
ماشین مهم نیست هرچی باشه خوبه . :-* مهم دل افراده که ...
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+115 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشپوریا در تاریخ: پنج شنبه 11 تیر 1394 ، ساعت 05:04 ب ظ
یعنی این همه راهو تا کیش بریم bmw z4سوارنشیم مگه داریم مگه میشه
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+120 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامیر در تاریخ: جمعه 28 فروردين 1394 ، ساعت 10:01 ب ظ
سلام من نمیتونم اتومات سوار شم ماشین دنده ایی موجود است بگین . متشکرم
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+122 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسایت کیش آنلاین در تاریخ: جمعه 18 ارديبهشت 1394 ، ساعت 04:02 ب ظ
با سلام
بله ماشین manual(دنده ای) هم برای اجاره در کیش موجود است
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+125 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشرادین در تاریخ: شنبه 02 خرداد 1394 ، ساعت 09:03 ق ظ
اووووف رانندگی با مازراتی چه حالیییی داد :lol:
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+120 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشعلی در تاریخ: سه شنبه 12 خرداد 1394 ، ساعت 11:03 ق ظ
با سلام
میخواستم بدونم ایا امکان اجاره کردن ماشین کمتر از 24 ساعت هم هست ؟ به طور مثال 5 ساعت ؟
اگر اره هزینه چطور حساب میشه ؟
مبلغ چک چقدر باید باشه ؟ اگر نقدی بخوایم پرداخت کنیم چقدر باید باشه ؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+128 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات‌کام در تاریخ: سه شنبه 12 خرداد 1394 ، ساعت 11:03 ق ظ
با سلام
خیر،حداقل زمان اجاره ماشین در کیش 24 ساعت می باشد
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+118 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیوان در تاریخ: چهارشنب 03 تیر 1394 ، ساعت 03:04 ق ظ
سلام
به جای چک از سفته هم میشه استفاده کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+99 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین در تاریخ: چهارشنب 03 تیر 1394 ، ساعت 03:04 ق ظ
با سلام
خیر برای اجاره ماشین در کیش تنها چک و یا پول نقد برای ضمانت مورد قبول است
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+113 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمریم در تاریخ: شنبه 06 تیر 1394 ، ساعت 11:04 ق ظ
منم کادیلاااااک :cry: :cry: :cry:
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+106 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشالی در تاریخ: دوشنبه 15 تیر 1394 ، ساعت 01:04 ب ظ
سلام ببخشید نمیشه ماشین با راننده باشه؟اگه گواهی نامه نداشته باشیم ولی ماشین با راننده بخوایم مقدور هست؟هزینه اون چقدره؟مرسی
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+129 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین در تاریخ: چهارشنب 17 تیر 1394 ، ساعت 09:04 ق ظ
با سلام
امکان اجاره اتوموبیل در کیش با راننده وجود دارد.در صورت تمایل لطفا هماهنگ بفرمایید
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+106 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشالی در تاریخ: دوشنبه 15 تیر 1394 ، ساعت 01:04 ب ظ
ایا لیموزین رو هم به خودمون کرایه میدن؟یا با راننده میاد ؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+121 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین در تاریخ: چهارشنب 17 تیر 1394 ، ساعت 09:04 ق ظ
با سلام
لیموزین در کیش تنها با راننده اجاره داده میشود
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+123 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmahan در تاریخ: شنبه 14 شهریور 1394 ، ساعت 10:06 ق ظ
با سلام برای رنت 370zاگه 18سالت باشه تازه گواهینامه را گرفته باشی میشود ماشین رنت کرد یا نه : 8)
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+132 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحسن در تاریخ: پنج شنبه 18 تیر 1394 ، ساعت 09:04 ق ظ
سلام
اگردسته چک نداشته باشم چی؟دانشجوام ولی میخوام ماشین رنت کنم؟ینی هیچ راهی نداره؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+136 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین در تاریخ: پنج شنبه 18 تیر 1394 ، ساعت 12:04 ب ظ
با سلام
برای اجاره ماشین در کیش می توانید به جای چک، از 1 تا 5 میلیون پول نقد با توجه به نوع ماشین برای ضمانت استفاده کنید
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+130 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحمد در تاریخ: شنبه 20 تیر 1394 ، ساعت 09:04 ب ظ
سلام عزیزان چرا ماشین ساعتی کرایه نمیدن؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+117 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشAmir در تاریخ: شنبه 27 تیر 1394 ، ساعت 08:04 ب ظ
سلام جالب بودش....
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+116 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmeysam در تاریخ: یکشنبه 28 تیر 1394 ، ساعت 11:04 ب ظ
:P salam bacheha mikham beram kish benazareton mashin 250 tomani khob chi hast
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+123 # پاسخ: اجاره ماشین در کیششروین در تاریخ: دوشنبه 12 مرداد 1394 ، ساعت 05:05 ق ظ
با سلام
ببخشید یه سوال داشتم برای رنت کردن دوج چارجر چه قدر باید پول نقد گذاشت؟؟؟
ابا دلار هم قبول میکنین؟؟؟
باتشکر.
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+124 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین در تاریخ: سه شنبه 13 مرداد 1394 ، ساعت 01:05 ق ظ
با سلام
مبلغ 3 تا 5 میلیون ویا معدل ارزی آن برای ضمانت اجاره دوج چارجر در کیش کافیست
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+109 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشرضا فلاح در تاریخ: دوشنبه 19 مرداد 1394 ، ساعت 12:05 ب ظ
واقعا هيچ جاي ايران كيش نميشه ارامش داره اوف و اين كه ماشين مورد علاقمم سوار ميشم
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+107 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشFred در تاریخ: یکشنبه 15 شهریور 1394 ، ساعت 04:06 ق ظ
Maserati ya porsche ham darin va3 rent ?
Age darin gheymatesh chand va age chan ruz rent konam takhfifam dare ?
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+103 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحمد در تاریخ: چهارشنب 01 مهر 1394 ، ساعت 11:07 ب ظ
با سلام. ماشین رو میخوام فرودگاه تحویل بگیرم . امکانش هست؟ اگه هست مدارکم رو همون جا تحویل باید بدم. ممنون
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+96 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین در تاریخ: سه شنبه 14 مهر 1394 ، ساعت 11:07 ب ظ
با سلام
بله ماشین در فرودگاه کیش هم تحویل داده میشود
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
-14 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمهدی در تاریخ: سه شنبه 14 مهر 1394 ، ساعت 11:07 ق ظ
پراید ندارن برای اجاره :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+91 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشرضا در تاریخ: چهارشنب 29 مهر 1394 ، ساعت 02:07 ق ظ
سلام
من یه کامارو کروک می خوام که گازشو نبسته باشن. :-|
فردا دارم میام کیش
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+93 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشهادی در تاریخ: جمعه 08 آبان 1394 ، ساعت 03:08 ق ظ
اخه تا وقتی دوج چلنجر rt یا srt هست برا چی به ماشینای دیگه فکر میکنید؟؟؟؟؟!!!! ! 8) اگه دوج وایپرم بود عالی میشد
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+100 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیان در تاریخ: پنج شنبه 21 آبان 1394 ، ساعت 03:08 ب ظ
سلام
آیا با ماشین کرایه ای پیست هم میشه رفت؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+117 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: دوشنبه 25 آبان 1394 ، ساعت 01:08 ق ظ
با سلام
خیر, امکان استفاده از ماشین اجاره شده در کیش برای پیست مسابقه وجود ندارد
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+108 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسحر در تاریخ: پنج شنبه 19 آذر 1394 ، ساعت 12:09 ب ظ
سلام من دارم چند روز دیگه میرم کیش
ماشین با راننده هم کرایه میدین؟
اگه ماشین تا ۲۰۰ تومن بخوام چقدر ازم پول نقد واسه ضمانت میگیرید؟
واسه دو سه ساعت هم کرایه میدین؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+117 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: پنج شنبه 19 آذر 1394 ، ساعت 05:09 ب ظ
با سلام
بله ماشین همراه با راننده هم اجاره داده میشود
ضمانت برای اجاره ماشین با راننده نیاز نیست اما بدون راننده 2 میلیون برای ضمانت کافی است(تا سقف 200 هزار تومان)
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+111 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمنصور در تاریخ: پنج شنبه 19 آذر 1394 ، ساعت 10:09 ب ظ
با سلام من تا حالا خيلي ماشين رنت كردم ولي هيچي دوج شارژر نميشه بعدش كاديلاك شاسي
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+101 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمهدي در تاریخ: دوشنبه 14 دی 1394 ، ساعت 02:10 ب ظ
يه سوال داشتم.خودروهايي كه كرايه داده ميشوند و در بالا قيمت و تصاويرشون مشخصه ، همه اتومات هستند؟
چون فقط يه عكس و مشخصات خيلي كمي از هر كدوم گذاشتيد.
اگه معلوم كنيد اتومات يا دستي هستند ممنون ميشم.
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+109 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: دوشنبه 14 دی 1394 ، ساعت 02:10 ب ظ
با سلام
تمامی ماشین ها برای اجاره در کیش اتومات هستند به غیراز ماشین های ارزان قیمت قدیمی مانند سوناتای 2007
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+112 # پاسخ: اجاره ماشین در کیششهرزاد در تاریخ: یکشنبه 04 بهمن 1394 ، ساعت 10:11 ب ظ
سلام.ببخشید من یک ماه پیش یه ماشین کرایه کردم در کیش.200تومان از من بیشتر گرفت که 1ماه بعدش برگرده واسه جریمه.حالا الان نه شماره ای دارم نه چیزی ازشون که بپرسم ایا پول برگشته یا اصلا برمیگرده یا نه . میشه منو راهنمایی کنید؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+105 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: دوشنبه 05 بهمن 1394 ، ساعت 10:11 ب ظ
با سلام
باید تنها از طریق همان شرکت پیگیری کنید، قبل از اجاره ماشین در کیش حتما برگه قرارداد از شرکت اجاره ماشین درخواست کنید.
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+106 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسعید در تاریخ: پنج شنبه 08 بهمن 1394 ، ساعت 08:11 ب ظ
سلام
بهترین ماشین برای اجاره توی کیش چیه؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+114 # 093657871**اجمین در تاریخ: دوشنبه 26 بهمن 1394 ، ساعت 11:11 ب ظ
سلام
تو کیش استون مارتین برای اجاره هست؟
اگه هست کدوم مدلش؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+109 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحمد مهدى در تاریخ: جمعه 07 اسفند 1394 ، ساعت 12:12 ق ظ
سلام اقا تو كيش كمرى هيبريد جديد هست ممنون
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+109 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشالناز در تاریخ: شنبه 21 فروردين 1395 ، ساعت 02:01 ق ظ
بهترين ماشيني كه ميشه با يك ميليون براي سه روز اجاره كرد كدومه؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+93 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمسعود در تاریخ: جمعه 10 ارديبهشت 1395 ، ساعت 02:02 ق ظ
سلام خسته نباشین. ببخشید اگه ماشین تو کیش بخریم ایا میشه به مدت محدودی وارد ایران کرد یا نمیشه حتی گذر موقت باشه؟ ممنون میشم جوابمو بدین
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+107 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: شنبه 11 ارديبهشت 1395 ، ساعت 01:02 ق ظ
با سلام
برای انتقال ماشین به داخل از طریق کیش باید شما کارت کیشوندی داشته باشید.(شرایط داشتن کارت کیشوندی داشتن ملک در جزیره،ساکن بودن و یا شاغل بودن در جزیره است) در صورتی که شرایط مورد نظر را داشته باشید با گذاشتن ضمانت نامه بانکی معادل قیمت ماشین می توانید به مدت یک ماه ماشین را از جزیره خارج کنید البته ماشین باید دارای بیمه بدنه باشد
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+107 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشآيدين در تاریخ: دوشنبه 03 خرداد 1395 ، ساعت 09:03 ب ظ
سلام خسته نباشين . چكي كه براي ضمانت ميگيرين حتما بايد به نام خود اجاره كننده باشه ؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+107 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: سه شنبه 04 خرداد 1395 ، ساعت 02:03 ق ظ
با سلام
بله چک باید به نام اجاره کننده خودرو باشد،در صورتی که چک برای اجاره ماشین در کیش ندارید می توانید برای ضمانت از وجه نقد
استفاده کنید
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+114 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشاشكان در تاریخ: شنبه 29 خرداد 1395 ، ساعت 06:03 ق ظ
سلام هيچ راهی نداره بدون گواهی نامه ماشین اجاره کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+114 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: شنبه 29 خرداد 1395 ، ساعت 09:03 ب ظ
با سلام
خیر،برای اجاره ماشین در کیش داشتن گواهینامه ضروری است
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+104 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشHossein در تاریخ: یکشنبه 30 خرداد 1395 ، ساعت 10:03 ق ظ
سلام
دوستان بین موستانگ و کامارو کدوم از لحاظ فنی قوی تره و سواری بهتری داره؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+116 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: یکشنبه 30 خرداد 1395 ، ساعت 12:03 ب ظ
ُسلام
برای اجاره ماشین در کیش انتخاب بین موستانگ و کامارو واقعا سخته!هردو از لحاظ سواری در یگ سطح هستن 8)
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+117 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشوحید در تاریخ: پنج شنبه 31 تیر 1395 ، ساعت 07:04 ب ظ
اگر سواری و کار راه اندازی خودرو واستون مهمه به نظر من مزدا 6 از همه بهتره."
اجاره خودرو
"اما اگه کلاس کار و لوکس بودن خودرو مهمه، فقط و فقط موستانگ، غول بی شاخ و دم
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+101 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمصباح زاده در تاریخ: یکشنبه 17 مرداد 1395 ، ساعت 04:05 ب ظ
خیلی عالی بود خانوادگی کرایه کردیم و خیلی راحت تونیستیم کل جزیره رو بگردیم. 8)
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+97 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسعید در تاریخ: سه شنبه 26 مرداد 1395 ، ساعت 03:05 ق ظ
سلام به بچه های کیش انلاین. خدا قوت رفقا.
اقا ما بخوایم مازراتی اجاره کنیم چک نداریم چقد باید وجه نقد ضمانت بزاریم؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+101 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: چهارشنب 27 مرداد 1395 ، ساعت 08:05 ق ظ
با سلام
برای اجاره مازراتی هم چک ضمانت مورد نیاز هست هم 20 میلیون تومان وجه نقد نزد شرکت
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+90 # 091155019**علی در تاریخ: جمعه 05 شهریور 1395 ، ساعت 03:06 ق ظ
با سلام
ماشین با راننده چک ضمانت نمیخواد؟
و آیا برای راننده پولی باید پرداخت بشه ؟
و در صورت گرفتن راننده دیگه پول برای جریمه هم نیاز نیست دیگه؟
و آیا گاز قفل داره؟
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+88 # پاسخ: 091155019**کیش آنلاین دات کام در تاریخ: جمعه 05 شهریور 1395 ، ساعت 09:06 ب ظ
سلام
اجاره ماشین با راننده نیاز به چک ضمانت نذاره و هزینه راننده تنها اضافه میشود و نیاز به پرداخت هزینه خلافی ندارید.
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+96 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامیررضا در تاریخ: سه شنبه 09 شهریور 1395 ، ساعت 06:06 ب ظ
سلام میخاستم بدونم سن اجاره کننده ماشین مهمه؟محدودیت داره؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+111 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: چهارشنب 10 شهریور 1395 ، ساعت 04:06 ق ظ
با سلام
بله،برای اجاره ماشین در کیش حتما باید گواهینامه داشته باشید
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+93 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشalphi در تاریخ: جمعه 19 شهریور 1395 ، ساعت 01:06 ق ظ
آیا سکه هم به عنوان ودیعه قبول میکنین مثلا دو تا سکه تمام؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+101 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: جمعه 19 شهریور 1395 ، ساعت 03:06 ب ظ
با سلام
برای اجاره ماشین در کیش چک ویا پول نقد برای ضمانت نیاز هست،اما درصورتی که مدیریت مجموعه قبول کنند می توانید از سکه استفاده کنید
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+101 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمنصور در تاریخ: سه شنبه 23 شهریور 1395 ، ساعت 02:06 ق ظ
بعد از این که ماشینو برگردوندیم چقدر پول برای خلافی نگهمیدارید ؟ و کی برمیگردونید چه ضمانتی داره ؟ اگه برنگشت چطوری پیگیری کنیم و اصلا چطور مشخص میشه چقدر خلافی داشتیم ؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+109 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: سه شنبه 23 شهریور 1395 ، ساعت 10:06 ب ظ
با سلام
مبلغ 200.000 تومان بابت خلافی تا 10~14 روز بعد از تحویل ماشین نزد شرکت باقی میماند که شما با مراجعه به سایت http://traffic.kish.ir
از خلافی ماشین میتوانید مطلع شوید.
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+110 # 091834171**رحیمی در تاریخ: چهارشنب 24 آذر 1395 ، ساعت 03:09 ب ظ
سلام قیمت بنزین چقدره؟ هزینش با شرکته یا با اجاره کننده؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+112 # پاسخ: 091834171**کیش آنلاین دات کام در تاریخ: چهارشنب 24 آذر 1395 ، ساعت 10:09 ب ظ
سلام
قیمت بنزین در جزیره کیش همانند تمام نقاط کشور ایران هست و هزینه آن بر عهده اجاره کننده ماشین میباشد
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+101 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحمدرضا در تاریخ: سه شنبه 07 دی 1395 ، ساعت 04:10 ق ظ
سلام خداقوت
براي اجاره مزدا پول نقد جايگزين چك چه مقدار لازمه؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+107 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: چهارشنب 08 دی 1395 ، ساعت 08:10 ب ظ
با سلام
برای اجاره ماشین مزدا در کیش مبلغ 2 میلیون تومان پول نقد جایزگزین چک ضمانت کفایت میکند
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+100 # پاسخ: اجاره ماشین در کیششایا حسینی در تاریخ: سه شنبه 28 دی 1395 ، ساعت 04:10 ب ظ
سلام خسته نباشید ، بنز کروک هم برای رنت موجوده تو کیش؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+103 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: پنج شنبه 30 دی 1395 ، ساعت 01:10 ق ظ
با سلام
خیر برای اجاره بنز کرورک در کیش موجود نیست
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+113 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشSina در تاریخ: پنج شنبه 30 دی 1395 ، ساعت 12:10 ق ظ
یه سوال داشتم....به هر سنی کرابه میدن؟؟؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+107 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: پنج شنبه 30 دی 1395 ، ساعت 02:10 ق ظ
با سلام
در صورت داشتن گواهی نامه و ضمانت های لازم می توانید در کیش اتومبیل اجاره کنید
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+103 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشبهروز در تاریخ: جمعه 01 بهمن 1395 ، ساعت 01:11 ق ظ
با سلام، ببخشید امکان کرایه برای 2 یا 3 ساعت وجود داره؟ یا فقط برای 24 ساعت میشه کرایه کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+107 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: سه شنبه 05 بهمن 1395 ، ساعت 10:11 ب ظ
با سلام
حداقل زمان اجاره خودرو در کیش 24 ساعت است
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+112 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمهدی در تاریخ: پنج شنبه 07 بهمن 1395 ، ساعت 03:11 ق ظ
حالا بنویسید میخوام ماشین "اجاره" کنم چیزی از کلاستون کم میشه؟؟!! حتما باید بگید میخوام ماشین "رنت" کنم؟؟؟!! :lol: :lol: :lol:
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+100 # 091280921**Javad در تاریخ: شنبه 16 بهمن 1395 ، ساعت 07:11 ب ظ
با سلام خدمت شما
يه سوال كوچيك داشتم
آيا يك نفر ميتواند ٣ماشين اجاره كند؟
و اينكه بايد براي هر٣ماشين جداگانه ضمانت گذاشت
و اينكه ايا محدود كننده خاصي روي ماشينها هست يا مثل استاندارد كارخانه است؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+104 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشMilad_im در تاریخ: پنج شنبه 05 اسفند 1395 ، ساعت 03:12 ب ظ
واسه كامرو ss چقدر وجه ضمانت بايد همراه داشته باشيم
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+102 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمجيد در تاریخ: جمعه 13 اسفند 1395 ، ساعت 01:12 ق ظ
سلام خسته نباشي ميخواستم بدونم كرايه لكسوس تو كيش زر ايام عيد قيمتش چن
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+106 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمهدي در تاریخ: چهارشنب 16 فروردين 1396 ، ساعت 11:01 ق ظ
سلام....بنظر من بهترين خودرويي كه تا حالا رنت كردم موستانگ كروك 2013 بوده.... ياعلي مدد
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+109 # 091261986**مهرداد در تاریخ: پنج شنبه 31 فروردين 1396 ، ساعت 04:01 ب ظ
منظور از پول نقد همان کارت های اعتباری بانک هاست یا واقعا پول نقد می خواهند؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+100 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmdreza در تاریخ: جمعه 15 ارديبهشت 1396 ، ساعت 08:02 ب ظ
سلام.
من گواهی نامم رو گم کردم.با رسید پستی راهنمایی رانندگی میشه اقدام کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+102 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشAmir در تاریخ: شنبه 14 مرداد 1396 ، ساعت 10:05 ب ظ
سلام. میخواستم بدونم دوج چلنجر دنده ای یا اتومات؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+112 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: سه شنبه 17 مرداد 1396 ، ساعت 04:05 ق ظ
با سلام
ماشین دوج چلنجر اتومات هست
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+117 # ۰۹۱۳۱۶۸۴۵**مجتبی ضامنی در تاریخ: جمعه 20 مرداد 1396 ، ساعت 03:05 ب ظ
سلام وقت بخیر
سوالات و پاسخها قانع کننده بود ممنون از شما
جواب همه سوالاتی که در ذهن داشتم در پاسخهای شما بود ممنون از شما
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+107 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشحسین در تاریخ: جمعه 08 دی 1396 ، ساعت 10:10 ق ظ
آیا کامارو دنده دستی هم برای اجاره موجود هست؟اگر نیست ماشین غیر اتومات کلا چی دارید؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+103 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: سه شنبه 12 دی 1396 ، ساعت 08:10 ب ظ
با سلام
ماشین های جدید همه اتومات هستند و برخی از این ماشین ها قابلیت تغییر ار اتومات به دستی را دارد اما در جزیره کیش اکثر ماشین ها برای رنت اتومات هستند
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+107 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامیر در تاریخ: دوشنبه 11 دی 1396 ، ساعت 03:10 ب ظ
با سلام من میخوام بدونم که آیا میشه چک از پدرم بگیرم و به شما بدم و شناسنامه هم بهتون نشون بدم تا ثابت شه چک پدرمه؟چون خودم چک ندارم
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+96 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشAmir در تاریخ: شنبه 14 مهر 1397 ، ساعت 10:07 ق ظ
سلام
میخواستم بدونم از نظر سواری و فنی فورد موستانگ بهتره یا چارجر؟
و اینکه چارجر چه سالی رو کرایه میدید؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+110 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسجاد در تاریخ: یکشنبه 22 مهر 1397 ، ساعت 09:07 ق ظ
سلام. من معولیت دارم و ماشینم اتوماتیک با گاز و ترمز دستی مخصوص معلولین هست. توی کیش ماشین برای رنت هست که برای معلولین هم باشه با گاز و ترمز دستی؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+115 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: پنج شنبه 26 مهر 1397 ، ساعت 09:07 ب ظ
با سلام
سجاد عزیز متاسفانه ماشین های در اختیار ما هیچ کدام دارای ترمز دستی مخصوص معلولین نیست.از این که امکانات لازم برای خدمت رسانی مناسب به شما را نداریم شرمساریم.
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+106 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشنیما در تاریخ: شنبه 26 آبان 1397 ، ساعت 11:08 ق ظ
من هفته پیش کیش بودم..دوج شارژر کرایه کردم....بی نظیر بود..توصیه میکنم اگر پولش رو دارین یه لحظه هم شک نکنید و ختما کرایه کنید.
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+115 # پاسخ: اجاره ماشین در کیششروین در تاریخ: جمعه 02 آذر 1397 ، ساعت 12:09 ق ظ
کاماروss فورد موستانک کروک بهترینن
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+102 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشفرهاد در تاریخ: سه شنبه 25 دی 1397 ، ساعت 06:10 ب ظ
سلام من امروز از کیش برگشتم وای چه حالی داد دوج چلنجر و فورد موستانگ رنت کردم فقط موستانگ. اصلا نمیدونم این هیولا رو چهجوری کردن زیر کاپوت بی نظیره. 500 تا 600(دوج و موستانگ) باید برای 200 کیلومتر و 24 ساعت بدین آگه پولش مسئله براتون نباشه واقعا لذت میبرین.البته یه نهار تو کیش 4 نفر باشید 400 تومن باید بدین.300 تومن هم برای جریمه های احتمالی آزتون میگیرن و یه چک برای خسارت.ماشینها جی پس داره هرجا باشید میتونن پیداتون کنن خبره بازی در نیارین
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+121 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسعید در تاریخ: جمعه 28 دی 1397 ، ساعت 02:10 ق ظ
سلام. برای فورد موستانگ چقدر باید وجه نقد گذاشت یا چک؟ من روز یکشنبه از همونجا رزرو کنم تو محل اقامت تحویل میدید؟ و چقدر زمان میبره که تحویل بگیرم ماشین رو؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+120 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: شنبه 29 دی 1397 ، ساعت 04:10 ب ظ
با سلام
مبلغ ۵ میلیون برای ودیعه ویا یک چک به قیمت ماشین برای اجاره موستانگ کفایت میکند.
هر ساعتی که ذکر کنید خودرو در فرودگاه ویا محل اقامت شما در کیش تحویل داده میشود
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+129 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشپریسا در تاریخ: شنبه 28 ارديبهشت 1398 ، ساعت 07:02 ب ظ
سلام من ماشین و برای ساعت ۸ صبح فرودگاه می تونم بگیرم ؟مدارک و همونجا باید تحویل بدم ؟امکانش هست ؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+131 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 ، ساعت 07:02 ب ظ
با سلام
بله امکان تحویل خودرو و دریافت مدارک در فرودگاه کیش هست
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+142 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسمیه در تاریخ: پنج شنبه 30 خرداد 1398 ، ساعت 03:03 ق ظ
خیلی ممنون از مجموعه ی کیش آنلاین،من از این مجموعه و رفتار حرفه ای که داشتند بسیار ممنونم همه سرویس ها به موقع بود و ماشین خیلی تمیز و نو بود :-)
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+124 # 093302495**حسن نیکوروش در تاریخ: پنج شنبه 13 تیر 1398 ، ساعت 08:04 ق ظ
ایا هزینه ای بابت جریمه احتمالی دستتون میمونه؟یاهمون روزاستعلام وتسویه میکنید؟این برا گروهمون خیلی مهمه.
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+121 # 093302495**حسن نیکوروش در تاریخ: پنج شنبه 13 تیر 1398 ، ساعت 08:04 ق ظ
سلام.ایابرا جریمه احتمالی مبلغ دستتون میمونه یااستعلام وتسویه میکنید.ممنون میشم جواب بدید.
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+138 # پاسخ: 093302495**کیش آنلاین دات کام در تاریخ: شنبه 15 تیر 1398 ، ساعت 01:04 ب ظ
با سلام
تسویه جریمه احتمالی (خلافی ماشین در کیش) در حدود یک ماه زمان میبرد و بعد از این تاریخ به حساب شما که در قرار داد وارد کرده اید واریز میشود
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+96 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامیرمحمد در تاریخ: جمعه 15 آذر 1398 ، ساعت 10:09 ق ظ
سلام من گواهینامه مفقود شده فردا پرواز دارم.نمیرسم المثنی بگیرم.چه کنم؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+100 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: شنبه 23 آذر 1398 ، ساعت 09:09 ق ظ
با سلام
متاسفانه بودن داشتن گواهینامه امکان اجاره ماشین در کیش وجود ندارد.لطفا از هیچ شرکتی هم بدون داشتن گواهینامه خودرو کرایه نکنید در صورت متوقف کردن اتوموبیل توسط پلیس جزیره کیش ممکن است ماشین به پارکینگ پلیس فرستاده شود!
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+108 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشحمید بن حسن در تاریخ: دوشنبه 25 آذر 1398 ، ساعت 01:09 ب ظ
با سلام به نظر من این ماشین هایی که شما میگین اصلا به درد نم یخوره.ماشین فقط ساینا 98 :P :lol: 8)
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+106 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمهدی در تاریخ: پنج شنبه 19 دی 1398 ، ساعت 12:10 ب ظ
سلام ممنون میشم جواب سوالم رو بدید یا به ایمیلم ارسال کنید

شخصی که دسته چک نداره برای ضمانت باید چکار بکنه؟
پول نقد هم به قیمت ماشین ندارم که بزارم گرو

راهش چیه؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+110 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشکیش آنلاین دات کام در تاریخ: شنبه 21 دی 1398 ، ساعت 07:10 ب ظ
سلام
برای اجاره خودرو در کیش داشتن چک و یا وجه نقد به عنوان ضمانت الزامی است در غیر این صورت شرکت رنت ماشین در کیش امکان رزرو ماشین را برای شما ندارد.
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+65 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمحمدصابر در تاریخ: چهارشنب 30 بهمن 1398 ، ساعت 10:11 ق ظ
با سلام
لطفا قیمت اجاره ساعتی پراید وانت هم بزارید
ممنونم
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+63 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشNima در تاریخ: جمعه 16 اسفند 1398 ، ساعت 01:12 ب ظ
فقط مازاراتی بری تو ساحل ۳۶۰ بزنی
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+62 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسولماز در تاریخ: یکشنبه 14 ارديبهشت 1399 ، ساعت 11:02 ق ظ
کاش همه شرکت های اجاره ماشین در کیش مثل شما خوش قول و خوش برخورد باشن. ممنون تجربه خوبی بود
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+62 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmohammadreza در تاریخ: چهارشنب 24 ارديبهشت 1399 ، ساعت 01:02 ب ظ
سلام شرکت شما رزرواسیون مرکزی هم هست ؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+68 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشhamid hematipour در تاریخ: چهارشنب 24 ارديبهشت 1399 ، ساعت 06:02 ب ظ
از شرکت شما بالای ۱۰ سال دارم ماشین اجاره میکنم تو کیش ،،، ایندفعه باید یه تخفیف خوب بهم بدید
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+67 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشMatin در تاریخ: جمعه 02 خرداد 1399 ، ساعت 03:03 ب ظ
سلام خسته نباشید اگه ماشین رنت کنیم برایه سرعتش محدودیت گزاشتین یا دسته خودمو هر چقد باهاش بریم
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+57 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشارمان در تاریخ: سه شنبه 24 تیر 1399 ، ساعت 03:04 ب ظ
سلام امکانش هست camaro و cadilac srx رو برای ۲ شب در جزیره کیش رزرو کنم هر دو تا ماشین رو با هم میخواهیم بگیریم
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+45 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشعلی در تاریخ: شنبه 04 مرداد 1399 ، ساعت 03:05 ب ظ
سلام - اجاره ماشین در کیش رو توی فصل تابستون پیشنهاد میکنید؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+56 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشفرهاد در تاریخ: دوشنبه 06 مرداد 1399 ، ساعت 12:05 ب ظ
سلام شما ماشین ریو اتاق جدید هم دارید در کیش میخواهم اجاره کنم برای ۱۰ شب به بالا ، اگر ندارید یه ماشین کم مصرف میخواهم باشه
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+41 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشmilad در تاریخ: سه شنبه 16 دی 1399 ، ساعت 10:10 ق ظ
یک سوییچ، برای خلق تجربه‌ای به یاد ماندنی…

ممنون
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+40 # 093689701**مهشید در تاریخ: سه شنبه 12 اسفند 1399 ، ساعت 04:12 ب ظ
سلام دوستان من دارم میرم کیش دوست دارم برای 1ساعت یه ماشین بی سقف کرای کنم مهم نیست چی باشه فقط بی سقف باشه کسی میدونه آیا ساعتی هم اجاره میدن یا نه؟ واور ساعتی اجاره بدن هزینش چقدره؟ ممنون میشم کمک وراهنمایی کنید
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+37 # پاسخ: اجاره ماشین در کیششاهین در تاریخ: پنج شنبه 21 اسفند 1399 ، ساعت 03:12 ب ظ
خب چی میشد ماشین ایرانی هم اجاره میدادین ؟ مثل دویستو شیش ، دنا چبدونم پژو پارس ،یچی که ادم بتونه ازش استفاده کنه وقیمتشم ارزون باشه ، چرا همه ماشیناتون خارجیه ؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+41 # ۰۹۱۲۲۹۴۹۰**فرهاد در تاریخ: دوشنبه 25 اسفند 1399 ، ساعت 10:12 ب ظ
سلام من برای عید به اسپورتیچ میحوام اجاره کنم و ماشین رو بیارید فرودگاه تحویل بدید ایا چنین خدماتی داربد
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+38 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشاشکان در تاریخ: سه شنبه 26 اسفند 1399 ، ساعت 09:12 ب ظ
سلام و عرض خسته نباشید خدمت همه ی عزیزان ، کوروت ای ک گذاشتین برا اجاره مدلش چیه و برا سال چنده و اینکه چک نداشته باشیم چقدر باید وجه ضمانت داده بشه ؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+41 # ۰۹۰۳۲۳۵۲۴**mani2018fadavi@gmail در تاریخ: دوشنبه 10 خرداد 1400 ، ساعت 12:03 ب ظ
چون ماشین ایرانی *** و با رطوبت هایی که کیش داره دو روزه خراب می شود
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+37 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشarash در تاریخ: یکشنبه 06 تیر 1400 ، ساعت 08:04 ب ظ
سلام کروک فقط موستانگگگگگگگگ من ازتون قبلا اجاره کردم ماشین هاتون خیلی خوب و مرتب هستند شرکت تون هم سرویس دهی بسیار منظمی داره ممنون و خسته نباشید
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+34 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشامیر حسین در تاریخ: یکشنبه 03 مرداد 1400 ، ساعت 05:05 ب ظ
شورولت کروک عععععععععاااااا ااااااللللللللل للللییییییییییی یییههههههههههه
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشراحیل در تاریخ: دوشنبه 19 مهر 1400 ، ساعت 11:07 ب ظ
سفر کوتاه‌تر از اونه که وقتت رو در انتظار تاکسی تلف کنی!
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمیعاد در تاریخ: چهارشنب 28 مهر 1400 ، ساعت 01:07 ق ظ
ممنون از قیمت های مناسبتون
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشسیما در تاریخ: چهارشنب 28 مهر 1400 ، ساعت 01:07 ب ظ
ما خانوادگی اومدیم با تاکسی هربار باید ۲تا تاکسی میگرفتیم هم هزینه زیاد میشد هم تاکسی سخت گیر میومد. حتما سری بعد ماشین ۷نفره میگیریم از شما
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشصدف در تاریخ: چهارشنب 28 مهر 1400 ، ساعت 06:07 ب ظ
سلام

من ماشینی که اجاره کردم توی کیش ازتون ، خیلی خوب بود به موقع و تمیز و همون امکاناتی که انتظار داشتم رو تحویل دادین بهم ، خیلی ممنونم ازتون
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشغزل در تاریخ: چهارشنب 28 مهر 1400 ، ساعت 06:07 ب ظ
سلام ، واقعا خدماتتون عالی بود در اجاره ماشین ، بهترین جا برای اجاره ماشین در کیش هستین

بسیار متشکر از زحماتتون
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمروارید در تاریخ: چهارشنب 28 مهر 1400 ، ساعت 10:07 ب ظ
اجاره ماشین در کیش به وسیله شرکت شما بسیار تجربه خوب و دلچسبی بود ، خیلی ممنونم بابت سرویس دهی عالیتون
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 # پاسخ: اجاره ماشین در کیشمیثم در تاریخ: پنج شنبه 29 مهر 1400 ، ساعت 12:07 ق ظ
میشه تو مدت سفر هر روز یه ماشین متفاوت اجاره کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

اجاره ماشین در کیش
Average Rating: 5
Votes: 1637
Reviews: 1974
اجاره ماشین کیش

تا 50% تخفیف اجاره ماشین

اجاره ماشین در کیش با تخفیف ویژه
When: -
Where: مرکز اجاره ماشین
بازار شارستان
کیش
همکف واحد 17
اجاره ماشین در کیش

بخش هتل‌های کیش آنلاین

Great Docs and Support با کیش آنلاین هتل مورد نظر خود را در داخل ویا خارج از کشور رزرو نمایید.

رزرو کنید...

بخش تورهای کیش آنلاین

Great Docs and Support با کیش آنلاین تور مورد نظر خود را در داخل ویا خارج از کشور رزرو نمایید.

رزرو کنید...

بخش بلیط هواپیمای کیش آنلاین

Great Docs and Supportکیش آنلاین بزرگترین مرجع بلیط هواپیما داخلی و خارجی

رزرو کنید...