تا50٪ تخفیف خدمات گردشگری در کیش رزرو کنید
Toggle Bar
منو

ویزا

لیست خدمات اخذ ویزا

تهران ۰۲۱۴۴۶۶۸۰۵۰  پشتیبانی تهران ۰۹۱۲۸۸۸۶۰۶۵

 دفتر کیش ۰۷۶۴۴۴۵۸۷۰۰ - ۰۷۶۴۴۴۵۸۶۰۰ - پشتیبانی کیش ۰۹۱۲۶۰۶۰۲۲۱

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا

مدت زمان تحویل ویزا

هزینه اخذ ویزا

نوع و مدت ویزا

نام کشور

اصل گذرنامه + یک قطعه عکس + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

( درصورتیکه برای همراه گذرنامه ویزا لازم است درخواست کتبی و عکس
همراه الزامی است )

۲ روز کاری

هماهنگ گردد

ترانزیت

 

ویزای آذربایجان

ویزا

AZ

۲ روز کاری

هماهنگ گردد

ترانزیت دبل

۳ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماهه توریستی

۱ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماهه توریستی فوری

۳ روز کاری

هماهنگ گردد

سه  ماهه  سینگل

۳ روز کاری

هماهنگ گردد

سه  ماهه  دبل

۷ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ساله ( ۹۰ روز اقامت )

اصل گذر نامه +۲ قطعه عکس ۶ در ۴ + ترجمه شناسنامه + ترجمه پرینت
حساب بانکی + ترجمه گواهی اشتغال به کار+ اصل بلیط + رزرو هتل + فرم مشخصات فردی
+ کل مبلغ ویزا

۲۱ روز کاری

هماهنگ گردد

سه  ماهه

(مطابق مدت زمان رزرو هتل)

 

ویزای آرژانتین

ویزا

AR

اصل گذر نامه +۳ قطعه عکس ۳ در ۴ + ترجمه شناسنامه و گواهی اشتغال
بکار+ترجمه پرینت حساب بانکی+ اصل بلیط+ رزرو هتل مبلغ
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ چک ضمانت
+  فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۵ الی ۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماهه توریستی

(مطابق مدت زمان رزرو هتل)

 

ویزای آفریقای جنوبی

ویزا

ZA

اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار+ ۲ قطعه عکس ۳ در ۴ رنگی پشت
زمینه سفید + پرینت حساب بانکی سه  ماهه  اخیر+گواهی اشتغال به کار ترجمه + فرم مشخصات
فردی + کل مبلغ ویزا

۱۵ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماهه توریستی

ویزای اروگوئه

ویزا

UY

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس ۳ در ۴ + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

(در ویزای توریستی رزرو هتل و ویزای تجاری نامه اشتغال به کار
اجباری می باشد )

۲۰ روز کاری

هماهنگ گردد

پانزده روزه  توریستی عادی

ویزای ازبکستان

ویزا

UZ

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

پانزده روزه  توریستی فوری

۲۰  روز کاری

هماهنگ گردد

سی روزه  توریستی عادی

۲۰ روز کاری

هماهنگ گردد

سی روزه  توریستی فوری

۱۵ روز کاری

هماهنگ گردد

تجاری یک ماهه فوری

اصل گذرنامه با امضاء + ۲ قطعه عکس + کپی شناسنامه + فرم مشخصات
فردی + کل مبلغ ویزا

۵ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماهه توریستی

ویزای افغانستان

ویزا

AF

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس ۳ در ۴

رنگی پشت زمینه سفید +ترجمه حساب
بانکی + اصل بلیط + چک ضمانت بازگشت مسافر +

فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

 

۱۶ روز کاری

هماهنگ گردد

هفت روزه  توریستی

ویزای اکراین

ویزا

UA

۱۶ روز کاری

هماهنگ گردد

چهارده روز توریستی

۱۶ روز کاری

هماهنگ گردد

سی روزه  توریستی

۴۵ روز کاری

هماهنگ گردد

سه  ماهه  تجاری

۴۵ روز کاری

هماهنگ گردد

شش  ماهه  تجاری مولتی

۲ روز کاری

هماهنگ گردد

ویزای فوری

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس۳ در ۴ رنگی پشت زمینه سفید + فرم مشخصات
فردی + کل مبلغ ویزا

۱۵ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماهه

ویزای اوگاندا

ویزا

UG ویزای

فرم مهمان + اسکن پاسپورت + فرم میزبان + اسکن شناسنامه میزبان +
فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۷ روز کاری

هماهنگ گردد

دعوتنامه توریستی یک ماهه عادی

ویزای ایران

ویزا

IR

 

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس ۳ در ۴ + ترجمه رسمی شناسنامه و گواهی
اشتغال به کار + ترجمه پرینت حساب بانکی+ ترجمه عقد نامه + اصل بلیط + رزرو هتل
+ فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۲۰ روز کاری

هماهنگ گردد

توریستی یک ماهه

ویزای برزیل

ویزا

BZ

اصل گذرنامه +‌ ۲ قطعه عکس رنگی + اصل بلیط + رزرو هتل + فرم مشخصات
فردی + کل مبلغ ویزا

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

سی روزه  توریستی ( با هتل )

ویزای بلاروس

ویزا

BY

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

هفت روزه  توریستی ( بدون
هتل )

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

چهارده روز توریستی ( بدون هتل )

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

سی روزه  توریستی ( بدون هتل
 )

۵ روز کاری

هماهنگ گردد

ویزای  فوری

اصل گذرنامه + ۱  قطعه عکس ۳
در
۴ + کپی شناسنامه + اصل بلیط + مشخصات فردی + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۷ روز کاری

هماهنگ گردد

توریستی دو ماهه  سینگل

ویزای تایلند

ویزا

TH

۴ روز کاری

هماهنگ گردد

توریستی دو ماهه  سینگل  فوری

۷ روز کاری

هماهنگ گردد

توریستی دو ماهه  دبل عادی

۴ روز کاری

هماهنگ گردد

توریستی دو ماهه  دبل  فوری

۲ روز کاری

هماهنگ گردد

توریستی دو ماهه  سینگل فوری

اصل گذرنامه +۲  قطعه عکس+
فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماهه روزه توریستی

ویزای تاجیکستان

ویزا

TJ

۵ روز کاری

هماهنگ گردد

سی توریستی فوری

اصل گذرنامه +۲  قطعه عکس ۶
در
۴ + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۵ روز کاری

هماهنگ گردد

چهارده روزه توریستی

ویزای تایوان

ویزا

TW

اصل گذرنامه + ۱ قطعه عکس + کپی شناسنامه + فرم مشخصات فردی + کل
مبلغ ویزا

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

پنج روزه ترانزیت

ویزای ترکمنستان

ویزا

TM

۱۵ روز کاری

هماهنگ گردد

ده روزه  توریستی عادی

۱۲ روز کاری

هماهنگ گردد

ده روزه  توریستی فوری

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس۳ در ۴ + اصل بلیط + رزرو هتل + فتوکپی
شناسنامه + فرم مشخصات فردی + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۵ روز کاری

هماهنگ گردد

پانزده روزه  توریستی عادی

ویزای تونس

ویزا

TN

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس ۳٫۵ در ۵ رنگی پشت زمینه سفید + کپی صفحات
شناسنامه + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

(برای ویزای سی روزه  به
بالا باید ویزای قبلی چین ارسال گردد )

 

( مسئولیت صدور بلیط و رزرو هتل قبل از صدور روادید به عهده درخواست
کننده بود و فرازشید سیر هیچگونه مسئولیتی ندارد )

ویزای توریستی چین

ویزای چین

ویزا

CN

۱۴ روز کاری

هماهنگ گردد

توریستی گروهی عادی

۸ روز کاری

هماهنگ گردد

توریستی گروهی فوری

۸ روز کاری

هماهنگ گردد

ویزای نمایشگاهی انفرادی

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

ویزای L  انفرادی

ویزای تجاری چین

۲۰ روز کاری

هماهنگ گردد

چین انفرادی عادی

۱۲ روز کاری

هماهنگ گردد

چین انفرادی فوری

۱۵ روز کاری

هماهنگ گردد

تجاری سه ماهه  دبل

۱۵ روز کاری

هماهنگ گردد

شش  ماهه مولتی عادی

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

شش  ماهه مولتی عادی

۲۰ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ساله

اسکن گذرنامه + اسکن عکس + چک ضمانت بازگشت + فرم مشخصات فردی + کل
مبلغ ویزا

۷ روز کاری

هماهنگ گردد

چهارده روز توریستی عادی

ویزای دبی

ویزا

AE

۳ روز کاری

هماهنگ گردد

چهارده روز توریستی فوری

اصل گذرنامه با امضاء مسافر
+
۲ قطعه عکس رنگی + اصل بلیط + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۷ روز کاری

هماهنگ گردد

پانزده روزه  توریستی عادی

ویزای روسیه

ویزا

RU

۲ روز کاری

هماهنگ گردد

پانزده روزه  توریستی فوری

۲۵ روز کاری

هماهنگ گردد

سی روزه  تجاری

۲۵ روز کاری

هماهنگ گردد

سه  ماهه  تجاری سینگل

۲۵ روز کاری

هماهنگ گردد

سه  ماهه  تجاری دبل

۲۵ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ساله مولتی پل

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس ۳ در ۴ رنگی پشت زمینه سفید + اصل بلیط +
گواهی اشتغال به کار ترجمه شده + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماهه توریستی

ویزای ساحل عاج

ویزا

CI

اصل گذرنامه + ۱ قطعه عکس رنگی + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۲۰ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماهه توریستی دبل

( تحویل در تهران )

ویزای سنگاپور

ویزا

SG

۸ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماهه توریستی دبل

( تحویل در سنگاپور )

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس رنگی + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۷ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماهه روزه توریستی انفرادی عادی

ویزای عراق

ویزا

IQ

۲ روز کاری

هماهنگ گردد

سی روزه  توریستی
انفرادی فوری

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

چهارده روزه توریستی گروهی

کپی رنگی گذرنامه + ۱ قطعه عکس + نام و نام خانوادگی مادر + چک
ضمانت
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیونی شخص ثالث + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

ده روزه  توریستی عادی

ویزای عمان

ویزا

OM

۵ روز کاری

هماهنگ گردد

ده روزه  توریستی نیمه فوری

۳ روز کاری

هماهنگ گردد

ده روزه  توریستی فوری

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماه توریستی عادی

۵ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماه توریستی نیمه فوری

۲ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماه توریستی فوری

اصل گذرنامه +‌ با حداقل ۷ ماه اعتبار + ۴ قطعه عکس رنگی پشت زمینه
سفید + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماه توریستی

ویزای غنا

ویزا

GH

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس+ مشخصات فردی + پرینت سه ماه آخر حساب + رزرو
هتل + رزرو بلیط + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماه توریستی

ویزای فیلیپین

ویزا

PH

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس + ترجمه گواهی اشتغال به کار+ ترجمه پرینت
حساب + اصل بلیط + رزرو بلیط + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۲ روز کاری

هماهنگ گردد

توریستی عادی

(طبق رزرو هتل)

ویزای قبرس

ویزا

CY

اصل گذرنامه  + ۲  قطعه عکس + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۵ روز کاری

هماهنگ گردد

پانزده روزه  توریستی

ویزای قرقیزستان

 

ویزا

KG

۷ روز کاری

هماهنگ گردد

پانزده روزه  توریستی فوری

۱۵ روز کاری

هماهنگ گردد

سی  روزه  توریستی

۷ روز کاری

هماهنگ گردد

سی  روزه  توریستی فوری

اصل گذرنامه  + ۲ قطعه عکس +
فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

سی  روزه  توریستی عادی

ویزای قزاقستان

ویزا

KZ

۷ روز کاری

هماهنگ گردد

سی  روزه  توریستی فوری

۲۰ روز کاری

هماهنگ گردد

سی روزه  تجاری عادی

۱۰ روز کاری

هماهنگ گردد

سی روزه  تجاری فوری

کپی رنگی گذرنامه  +۲  قطعه عکس + ترجمه گواهی اشتغال بکار
+
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ چک ضمانت بازگشت + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۵ روز کاری

هماهنگ گردد

توریستی عادی

(طبق رزرو هتل)

ویزای قطر

ویزا

QA

اصل گذرنامه  + ۲  قطعه عکس
۳در ۴ + گواهی اشتغال به کار ترجمه شده + شناسنامه ترجمه شده + پرینت
حساب بانکی + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

 

۱۵ روز کاری

(عادی)

هماهنگ گردد

طبق رزرو هتل

ویزای کرواسی

ویزا

HR

۴ روز کاری

(فوری)

هماهنگ گردد

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس + چک ضمانت ۱۰ میلیونی+ پرینت حساب بانکی سه  ماهه  آخر+ ترجمه کارت ملی و شناسنامه + گواهی
اشتغال به کار + سند ملکی + ترجمه مشخصات فردی + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۵ روز کاری

هماهنگ گردد

سی روزه  توریستی

ویزای کره جنوبی

ویزا

KR

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس ۳ در ۴ پشت زمینه سفید + کپی شناسنامه +
گواهی اشتغال به کار ترجمه شده +اصل بلیط + رزرو هتل +  فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۷  روز
کاری

هماهنگ گردد

سه  ماهه  توریستی سینگل

ویزای کنیا

ویزا

KE

هماهنگ گردد

سه  ماهه  توریستی مولتی

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس + پرینت حساب بانکی + ‌ترجمه گواهی اشتغال
به کار + کپی شناسنامه + کپی سند ملکی + اصل بیمه مسافرتی + دعوتنامه + فرم
مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۷ روز کاری

هماهنگ گردد

سی  روزه توریستی

ویزای کوبا

ویزا

CU

اصل گذرنامه + ۱ قطعه عکس۳ در ۴ + رزرو هتل + فرم مشخصات فردی + کل
مبلغ ویزا

۶ روز کاری

هماهنگ گردد

چهارده روزه توریستی سینگل

ویزای لبنان

ویزا

LB

۶ روز کاری

هماهنگ گردد

چهارده روزه توریستی دبل

۶ روز کاری

هماهنگ گردد

سه ماهه مولتی

اصل گذرنامه  + ۲  قطعه عکس ۳ در ۴ رنگی پشت زمینه سفید + فرم
مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۳۰ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماه توریستی

ویزای مالی

ویزا

ML

اصل گذرنامه  + ۲ قطعه عکس ۳
در
۴ + ترجمه شناسنامه + ترجمه پرینت حساب بانکی + ترجمه گواهی اشتغال به کار+
اصل بلیط + رزرو هتل + ترجمه سند مالکیت + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۷ روز کاری

هماهنگ گردد

طبق رزرو هتل

ویزای مکزیک

ویزا

MX

اصل گذرنامه + ۱  قطعه عکس ۳
در
۴ + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۴ روز کاری

هماهنگ گردد

طبق رزرو هتل

ویزای موریس

ویزا

MU

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس ۶ در ۴ + کپی شناسنامه + + کپی کارت ملی  پرینت بانکی سه  ماهه  حساب + گواهی اشتغال به کار+۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ چک
ضمانت بازگشت+ فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۱۴ روز کاری

هماهنگ گردد

طبق رزرو هتل

ویزای ویتنام

ویزا

VN

۷ روز کاری

هماهنگ گردد

طبق رزرو هتل

اصل گذرنامه + ۲ قطعه عکس ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار به زبان
اسپانیایی+ ترجمه پرینت سه  ماهه  آخر بانکی + اصل بلیط + رزرو هتل + فرم مشخصات
فردی + کل مبلغ ویزا

۷۲ ساعت بعد از مصاحبه

هماهنگ گردد

یک ساله مولتی توریستی

ویزای ونزوئلا

ویزا

VE

اصل گذرنامه با امضاء مسافر + ۲ قطعه عکس

۳ در ۴ + کپی صفحات اول و دوم شناسنامه + کپی کارت ملی+ فرم مشخصات
فردی + کل مبلغ ویزا

۱۲ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماهه
توریستی

ویزای هند

ویزا

IN

۴ روز کاری

هماهنگ گردد

اصل گذرنامه  +۲  قطعه عکس +
ترجمه پرینت بانکی سه  ماهه  آخر + فرم مشخصات فردی + کل مبلغ ویزا

۳۰ روز کاری

هماهنگ گردد

یک ماهه توریستی

ویزای هنگ کنگ

ویزا

HK

دفتر تهران ۰۲۱۴۴۶۶۸۰۵۰  پشتیبانی تهران ۰۹۱۲۸۸۸۶۰۶۵

 دفتر کیش ۰۷۶۴۴۴۵۸۷۰۰ - ۰۷۶۴۴۴۵۸۶۰۰ - پشتیبانی کیش ۰۹۱۲۶۰۶۰۲۲۱

 

 

اخذ ویزای کلیه کشورها

اخذ ویزا تخصص ماست

کلمات کلیدی

 

 • اخذ ویزا
 • اخذ ویزا
 • ویزای کرواسی
 • ویزا کرواسی
 • خدمات اخذ ویزا
 • دفتر فروش ویزای انفرادی بوشهر به عراق
 • اخذ ویزا توسط آژانس
 • آژانسهای مسافرتی ویزا قطر
 • آژانس هوای ویزای ترکیه ازایران برای افغانهای
 • آژانس مسافرتی اخذ ویزا
 • اسامی اژانسهای اخذ ویزا برای کزوو در تهران

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

بخش هتل‌های کیش آنلاین

Great Docs and Support با کیش آنلاین هتل مورد نظر خود را در داخل ویا خارج از کشور رزرو نمایید.

رزرو کنید...

بخش تورهای کیش آنلاین

Great Docs and Support با کیش آنلاین تور مورد نظر خود را در داخل ویا خارج از کشور رزرو نمایید.

رزرو کنید...

بخش بلیط هواپیمای کیش آنلاین

Great Docs and Supportکیش آنلاین بزرگترین مرجع بلیط هواپیما داخلی و خارجی

رزرو کنید...